A1, A2, A6, A7, A12, A27, A28 en N50: onderhoud wegen Midden-Nederland

Waarom

  • Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Midden-Nederland
  • Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming, beperken we files en vergroten we bereikbaarheid
  • Het onderhoud bestaat uit asfaltreparaties, groenonderhoud aan bermen en verzorgingsplaatsen en het aanleggen van extra rijstroken en busbanen

Hoe

vervangen voegovergangen bruggen en viaducten

vervangen asfalt en wegmeubilair, zoals vangrails en openbare verlichting

Heb ik last van de werkzaamheden?

Onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot (tijdelijke) verkeers- en geluidshinder. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af. Ook werken we als dat mogelijk is op rustige tijdstippen, zoals in de nachtelijke uren. We bieden ook reisalternatieven en verkeersinformatie aan, zodat u als weggebruiker goed voorbereid op weg kunt.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Nieuws

Onderliggende pagina