A58: verbreding Sint-Annabosch – Galder

A58: verbreding Sint-Annabosch – Galder

Waarom

  • Tussen knooppunt Sint-Annabosch en Galder staat steeds vaker file.
  • Dit zorgt voor grote economische schade.
  • Daarom verbreden we dit deel van de A58 van 2x3 rijstroken.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanpakken knooppunten Galder en Sint-Annabosch en de aansluitingen op de snelwegen A16 en A27

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op dit moment is er nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Gereed: nader te bepalen
NTB III Start realisatiefase
NTB IV Ingebruikname

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is vertraging in besluitvorming en realisatie voor de A58 onvermijdelijk. Een eerste inschatting is dat dit voor het traject A58 Annabosch-Galder 3 - 5 jaar vertraging kan betekenen. De stikstofaanpak voor dit traject is een complexe opgave. De komende tijd staat in het teken van het uitwerken van de stikstofopgave voor dit traject. Inclusief het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden om deze stikstofopgave op te lossen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit gebiedsproces volgt de planning voor dit traject.

Wat

De A58 wordt tussen Sint-Annabosch en Galder, een traject van 7 km, in beide richtingen met 1 rijstrook verbreed. De wegverbreding van de A58 tussen Sint-Annabosch en Galder is onderdeel van InnovA58. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van innovaties. Zo maken we van de A58 een slimme, duurzame en toekomstvaste snelweg. Lees hier meer over op de pagina Doelen en resultaten.