Onderhoud wegen Noord-Brabant en Limburg

Waarom

  • De snelwegen in Noord-Brabant en Limburg zijn van goede kwaliteit. Om dit te behouden voeren we elk jaar regulier onderhoud uit.
  • Door dit onderhoud blijven onze snelwegen aan de kwaliteitsnormen voldoen en verlengen we de levensduur.
  • Hierdoor kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Hoe

vernieuwen asfalt, vervangen voegovergangen, klein onderhoud viaducten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, wegverkeer kan hinder hebben van de werkzaamheden. Zodra bekend is waar we wanneer aan de weg werken, leest u hier meer over de hinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Wanneer

Klaar: 2024
Maart 2024 – Oktober 2024

Wegwerkzaamheden diverse wegen Zuid-Nederland

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws