Onderhoud wegen Noord-Brabant en Limburg

Onderhoud wegen Noord-Brabant en Limburg

Waarom

  • De snelwegen in Noord-Brabant en Limburg zijn van goede kwaliteit. Om dit te houden voeren we elk jaar regulier onderhoud uit.
  • Door dit onderhoud blijven onze snelwegen aan de kwaliteitsnormen voldoen en verlengen we de levensduur.
  • Hierdoor kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Hoe

vernieuwen asfalt, vervangen voegovergangen, klein onderhoud viaducten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, er is sprake van enige hinder. In 2018 zijn er 35 weekendafsluitingen gepland in Noord-Brabant en Limburg. We plannen ieder onderhoudsproject zorgvuldig en houden wegafsluitingen zo kort mogelijk. We kunnen helaas niet voorkomen dat u hinder ondervindt van de werkzaamheden door omleidingsroutes of files. Bij langdurige werkzaamheden wordt vooral gewerkt met verschoven en versmalde rijstroken. Hierdoor kan het verkeer met zo weinig mogelijk hinder blijven doorstromen.

Wanneer?

Gereed: december 2018

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Hoe komt een weekendafsluiting tot stand?

Onderstaande video laat zien wat er allemaal komt kijken bij het tot stand komen van een weekendafsluiting.

(Een animatie. Een auto rijdt over een weg.) VOICE-OVER: Een wegafsluiting kan vervelend zijn. Daarom proberen we de werkzaamheden zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat nauw samen met allerlei partijen. Want er komt meer kijken bij een wegafsluiting dan je denkt. De voorbereiding start vaak ruim een halfjaar van tevoren. We overleggen met alle betrokken gemeentes, de provincie en bedrijventerreinen in de buurt. We spreken ondernemersverenigingen en logistieke bedrijven. En we betrekken hulpdiensten. We kijken naar de beste uitvoeringsmethode en zoeken naar een manier die de minste hinder geeft voor weggebruikers en alle andere betrokkenen. Dat testen we soms op een klein stuk weg met een proefvak. (Bij een stuk weg staat: Proefvak.) Met alle betrokkenen bepalen we de beste periode voor de werkzaamheden. Zijn er misschien evenementen? Wanneer is het vakantie? En zijn er andere werkzaamheden in de buurt, op de weg of aan het spoor? Ook zoeken we naar de beste omleidingsroutes zodat hulpdiensten en het openbaar vervoer zo snel mogelijk op hun bestemming zijn. En samen met omliggende bedrijven kijken we hoe we de overlast voor goederenvervoer tot een minimum kunnen beperken. (Op een weg remmen twee vrachtwagens af.) Zo komen we met al onze partners tot de beste oplossing om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Informatie over de wegafsluiting communiceren we bovendien naar de verschillende weggebruikers. (Een geel bord met: Bedankt voor uw begrip.) Achter het gele bord schuilt dus een wereld aan werkzaamheden die ervoor zorgen dat iedereen zo veilig en snel mogelijk zijn weg weer kan vervolgen. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/wegen. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's