Trekvogelroute A2

Trekvogelroute A2

Het Routeontwerp A2 overstijgt, net als de andere 3 wegen, de moderniseringsopgave van een snelweg. Op verschillende plekken langs de snelweg A2 liggen kansen voor het versterken van het landschap, van de stedelijke regio’s en van de weg zelf. Het Routeontwerp vormt een uitgelezen kans om de krachten te bundelen en lokale en private partijen te verleiden.

De snelweg A2 verbindt en doorsnijdt veel gebieden; ruimtelijk, beleidsmatig en projectmatig. Nu al beïnvloedt de weg bewust of per ongeluk de ruimtelijke structuur in en rondom de steden. Naast de onbetwiste waarde van de A2 als nationale verkeersader, heeft de directe omgeving steeds meer hinder van de snelweg. Door de druk vanuit de weg, het landschap en de verstedelijking is een integrale aanpak nodig.

Visie

Een 1e ontwerpschets laat de afwisseling langs de A2 zien. In vogelvlucht worden op landschappelijk gebied de Recreatieve Veenplassen, het Open Rivierenlandschap, het Coulissen Landschap, het Continue Bos, de Maasplassen en het Dal van de Maas onderscheiden. Bij verstedelijking gaat het om het Arenafront, Abcoude aan het Water, de Leidsche Rijn Boulevard, de Snelwegsingel in Den Bosch, de Science-parkway en City Maasdal tussen Roermond en Maastricht.

Voor het ontwerp van de weg is een vormentaal gemaakt vanuit 4 ontwerpprincipes:

  • Contrast: het ontwerp van geluidsschermen, verlichting en verzorgingsplaatsen moet het verschil tussen landschap en stad voor de rijdende voorbijganger versterken.
  • Magneet: een strakkere ordening van het wegmeubilair of zelfs het opruimen van onderdelen die niet nodig zijn.
  • Motief: met verschillende snelheden is er herkenning van een terugkerende print mogelijk. Dit door het juiste gebruik van textuur, reliëf en kleur. Deze print is de trekvogel, die de zuidwaartse richting van de A2 symboliseert.
  • WOW-effect: het beter zichtbaar maken van belangrijke herkenningspunten als rivieren, steden en knooppunten, moet met kunst- en ontwerpingrepen gebeuren.

Document