Planning en aanpak

De versterking van de brug in de A7 bij Purmerend is in voorbereiding. We maken een technisch ontwerp en zoeken een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Wanneer

Klaar: 2024
2023

Aanbesteding en voorbereiding werkzaamheden

April tot september 2024

Uitvoering werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Aanpak werkzaamheden brug A7

We verwachten in december 2023 een aannemer te selecteren. Daarna gaat de aannemer aan de slag met de voorbereiding van de werkzaamheden. In april 2024 starten de werkzaamheden. We verwachten dat de aannemer 5 maanden werkt aan het versterken van de brug.

Rijkswaterstaat is in gesprek met gemeenten, provincies, werkgeversorganisaties, transportsector en andere betrokken partijen om de regio zo bereikbaar mogelijk te houden.

Na uitvoering van de werkzaamheden kan het verkeer weer vlot en veilig, zonder gewichtsbeperking, over de brug in de A7 bij Purmerend rijden.

Zie ook