Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De Heinenoordtunnel in de A29 werd in 1969 in gebruik genomen. Sindsdien hebben we onderhoud gepleegd aan de tunnel en de technische installaties. Maar nu is de Heinenoordtunnel toe aan een grote renovatie. De installaties en systemen zijn einde levensduur en moeten worden vervangen.

Om ervoor te zorgen dat het verkeer ook de komende jaren veilig gebruik kan blijven maken van de tunnel is het daarom noodzakelijk de tunnel nu te renoveren. Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat aan veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Op de weg en op het water.

In de Tunnelwet staat aan welke standaardeisen tunnels en de bijbehorende technische installaties en systemen moeten voldoen. Wilt u meer weten over tunnels, de tunnelwet en maatregen in tunnels? Bekijk het tunneldossier.

Bekijk hier de infographic van de renovatie Heinenoordtunnel

Veilig werken

Veiligheid voor weggebruikers én de mensen die aan de weg werken heeft tijdens de uitvoering van werkzaamheden prioriteit. Een belangrijk uitgangspunt voor de renovatie is dat er bij de renovatie een optimale balans is van veiligheid, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid. Dus dat er veilig gewerkt kan worden en de hinder zo veel als mogelijk beperkt wordt en het werk ook goed uitgevoerd kan worden en de afgesproken tijd en kosten.

Na de renovatie voldoet de Heinenoordtunnel weer aan de nieuwste en laatste (standaard)eisen voor tunnelveiligheid.

Tweede Heinenoordtunnel

De tunnel voor (brom)fietsers en ander langzaam verkeer, de Tweede Heinenoordtunnel uit 1999, wordt nog niet gerenoveerd. De tunneltechnische installaties en de systemen voor besturing, bediening en bewaking van deze tunnel krijgen in de toekomst wel een upgrade. Meer informatie daarover vindt u op de projectpagina Tunnelrenovaties in Zuid-Holland.

We hebben de landbouwbuis van deze tunnel wel aangepast zodat we deze tijdens de renovatie van de tunnel in de A29 er tijdelijk ingezet kan worden voor pendelbussen.

Generiek en herbruikbaar systeem voor bediening, besturing en bewaking

Bij de bediening, besturing en bewaking van bruggen, tunnels of sluizen wordt gebruik gemaakt van een grote verscheidenheid aan systemen en installaties. Net allemaal iets anders. 

Bij de renovatie van de Heinenoordtunnel wordt voor het eerst een standaard en herbruikbaar systeem voor de bediening, besturing en bewaking van tunnels ontwikkelt en toegepast. Na toepassing in de Heinenoordtunnel kan besloten worden om dit systeem ook te gebruiken bij de andere te renoveren tunnels in Zuid-Holland.

Efficiënter beheer en onderhoud

Door zoveel als mogelijk installaties en systemen te standaardiseren, gelijk te maken in alle tunnels, kunnen we in de toekomst werkzaamheden en het onderhoud efficiënter uitvoeren. En storingen kunnen sneller worden opgelost.

Monteurs herkennen de storingen en systemen, waardoor ze de oorzaak makkelijker kunnen vinden en sneller kunnen oplossen. Dat betekent dat de hinder voor de weggebruiker minder wordt omdat de afsluitingen korter duren. Voor Rijkswaterstaat betekent standaardiseren onder andere dat de bediening op afstand eenvoudiger wordt en de kosten voor beheer en onderhoud lager kunnen worden.

Omvangrijke vervangings- en renovatieopgave Rijkswaterstaat

De renovatie van de Heinenoordtunnel is onderdeel van de totale vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat. Bij deze opgave vervangen, renoveren of waar mogelijk verduurzamen we de komende jaren viaducten, tunnels en bruggen, die aan het einde van hun (technische) levensduur zijn. De Heinenoordtunnel is de 1e tunnel in Zuid-Holland die in dit kader gerenoveerd wordt. Renovatie van andere tunnels, bruggen en wegen in Zuid-Holland volgen. Lees meer hierover op de pagina Samen werken aan bereikbaar Zuid-Holland.