Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De Heinenoordtunnel in de A29 werd in 1969 in gebruik genomen. Sindsdien hebben we onderhoud gepleegd aan de tunnel en de technische installaties. De Heinenoordtunnel is nu echter toe aan een grote opknapbeurt.

Om ervoor te zorgen dat het verkeer ook de komende jaren veilig gebruik kan blijven maken van de tunnel, is het noodzakelijk om onder andere de civieltechnische constructie van de tunnel op onderdelen te repareren en/of te renoveren en de tunnel technische installaties en systemen voor bediening, besturing en bewaking te vervangen. Zo voldoet de Heinenoordtunnel na de renovatie ook weer aan de nieuwste en laatste (standaard)eisen voor tunnelveiligheid.

Bekijk hier de infographic van de renovatie Heinenoordtunnel

Veiligheid, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid

Naast nieuwe technische installaties en systemen voor het bedienen, besturen en bewaken van de tunnel krijgt de Heinenoordtunnel onder andere een nieuwe vluchtgang (een middentunnelkanaal (MTK)). Deze vervangt de vluchtgang achter barriers die er nu in iedere tunnelbuis is.

Een belangrijk uitgangspunt voor de renovatie is dat er bij de renovatie een optimale balans is van veiligheid, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid. Dus dat er veilig gewerkt kan worden en de hinder zo veel als mogelijk beperkt wordt.

De tunnel voor (brom)fietsers en ander langzaam verkeer, de Tweede Heinenoordtunnel uit 1999, wordt nog niet gerenoveerd. De tunnel technische installaties en de systemen voor besturing, bediening en bewaking van deze tunnel krijgen in de toekomst wel een upgrade.

Wilt u meer weten over tunnels, de tunnelwet en maatregelen in tunnels? Bekijk het tunneldossier.

Groot onderhoud Heinenoordtunnel

Rond 2024 zijn de technische installaties van de Heinenoordtunnel aan het eind van hun (technische) levensduur en moeten ook de systemen voor het bedienen, besturen en bewaken van de tunnel vervangen worden. Een grootschalige renovatie van de tunnel is nodig om de beschikbaarheid van de tunnel te waarborgen en daarmee ook de veiligheid en bereikbaarheid van de regio Hoeksche Waard en IJsselmonde ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

De tunnel krijgt ook een middentunnelkanaal en we maken direct van de gelegenheid gebruik om de Heinenoordtunnel waar mogelijk duurzamer te maken. Een middentunnelkanaal is de ruimte tussen tunnelbuizen (waar het verkeer doorheen rijdt) waar de vluchtwegen en de kabels en leidingen van de technische installatie zich bevinden.

Na de renovatie voldoet de tunnel aan de nieuwste en laatste veiligheidseisen. en kan de tunnel er de komende tientallen jaren weer tegenaan. De komende 15 jaar hoeft er geen groot onderhoud plaats te vinden aan de technische installaties en de komende 30 jaar is ook geen groot onderhoud nodig van de civiele constructies, zoals de wanden en lichtroosters. Regulier onderhoud gaat natuurlijk te allen tijde door.

Generiek en herbruikbaar systeem voor bediening, besturing en bewaking

Bij de bediening, besturing en bewaking van bruggen, tunnels of sluizen wordt gebruik gemaakt van een grote verscheidenheid aan systemen en installaties. Net allemaal iets anders. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid te blijven garanderen en om aan te sluiten bij nieuwste technologische ontwikkelingen. Bij de renovatie van de Heinenoordtunnel wordt voor het eerst een generiek en herbruikbaar systeem voor de bediening, besturing en bewaking van tunnels ontwikkelt en toegepast. Na een succesvolle implementatie kan besloten worden om dit systeem toepasbaar te maken voor andere tunnels in Zuid-Holland die gerenoveerd worden.

Door overal zo veel als mogelijk gebruik te gaan maken van dezelfde installaties en systemen willen we deze variatie in installaties en systemen terugbrengen. Door zoveel als mogelijk te standaardiseren kunnen we in de toekomst projecten en het onderhoud efficiƫnter uitvoeren en storingen sneller worden opgelost. Monteurs herkennen de uniforme systemen, waardoor ze de oorzaak makkelijker kunnen vinden. Dat betekent dat de hinder voor de weggebruiker minder wordt omdat de afsluitingen korter duren. Voor Rijkswaterstaat betekent standaardiseren dat onder andere dat de bediening op afstand eenvoudiger wordt en de kosten voor beheer en onderhoud lager kunnen worden.

Bekijk de animatie over de ontwikkeling van bouwblokken voor de bediening, besturing en bewaking van bruggen, tunnels en sluizen.

Vervangings- en renovatieopgave

De renovatie van de Heinenoordtunnel is onderdeel van de totale vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat. Bij deze opgave worden de komende jaren viaducten, tunnels en bruggen, die aan het einde van hun (technische) levensduur zijn, vervangen of gerenoveerd en waar mogelijk verduurzaamd. De Heinenoordtunnel is de eerste tunnel in Zuid-Holland die in dit kader gerenoveerd wordt. Verder worden er in Zuid-Holland ook nog bruggen en wegen gerenoveerd. Lees meer hierover op de pagina Samen werken aan bereikbaar Zuid-Holland.