Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De renovatie van de Heinenoordtunnel kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder is voor het wegverkeer. We nemen voldoende de tijd om de werkzaamheden goed voor te bereiden en samen met belanghebbenden is een plan gemaakt met daarin maatregelen om de hinder te beperken.

Deze maatregelen werken alleen als weggebruikers zoveel mogelijk hun reisgedrag aan passen en gebruik te maken van alternatieven. Dit om te voorkomen dat er lange files ontstaan op de omleidingsroutes.

Tips om de hinder tijdens wegwerkzaamheden te beperken

Om tijdens de renovaties de hinder zo veel als mogelijk beperken een aantal tips.

Pendelbussen en hogere frequentie buslijnen als alternatief voor de auto

In de Hoeksche Waard en vanaf Goeree-Overflakkee worden de buslijnen en de dienstregeling aangepast. Alle buslijnen rijden van en naar busstation Heinenoord en de frequenties worden verhoogd zodat het voor inwoners van Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee aantrekkelijk wordt om het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto.

Doordat de Tweede Heinenoordtunnel (buis landbouwverkeer) tijdelijk geschikt is gemaakt voor pendelbussen gaan deze rijden tussen:

 • busstation Heinenoord en Rotterdam Zuidplein
 • busstation Heinenoord en Rotterdam Station Lombardijen
 • busstation Heinenoord en Barendrecht Station

Tweede Heinenoordtunnel tijdelijk geschikt voor pendelbussen

Langzaam verkeer kan via de Tweede Heinenoordtunnel de Oude Maas oversteken. Deze tunnel ligt naast de Heinenoordtunnel in de snelweg A29 en heeft 2 tunnelbuizen: 1 alleen voor fietsers en 1 voor landbouwverkeer, brommers en scooters. Van 20 april tot en met 2 juni 2022 was de Tweede Heinenoordtunnel op doordeweekse dagen afgesloten voor het landbouwverkeer om aanpassingen te doen om tijdens afsluitingen van de Heinenoordtunnel met pendelbussen door de buis van het landbouwverkeer te rijden. Dit is belangrijk om straks de hinder te kunnen beperken. Wil je meer weten? Bekijk de reportage van rijkswaterstaatreporter Fiona: Voorbereiden op een tunnelrenovatie!

(Voertuigen rijden een tunnel in. Reporter) FIONA, Rijkswaterstaatreporter: De Heinenoordtunnel, die wordt in 2023 en 2024 grondig gerenoveerd, maar de voorbereidingen zijn al volop aan de gang. (Mannen werken aan de tunnel.) FIONA: Daisy, de renovatie van de Heinenoordtunnel komt nu echt best wel dichtbij. Maar wat gebeurt er hier nu? Want volgens mij zijn we nu niet in de Heinenoordtunnel die in de A29 loopt. DAISY HOFMANS, omgevingsmanager Rijkswaterstaat: Nee, dat klopt. We hangen hier ventilatoren op. Dit is de naastgelegen landbouwtunnel, de tweede Heinenoordtunnel noemen we hem ook wel, en we willen dadelijk bij de afsluiting van de Heinenoordtunnel hier pendelbussen door gaan leiden en daar hangen we nu de ventilatoren voor op. FIONA: Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? DAISY: De hinder tijdens de afsluitingen is behoorlijk groot. We hebben berekend dat er ongeveer 30.000 voertuigen van de weg af zouden moeten, willen we niet alles compleet vast hebben staan dadelijk. Daarom hebben we voor het alternatief gekozen om het OV hierdoorheen te gaan leiden. FIONA: En kunnen die bussen dan ook nog in de file komen te staan? Nee, de bussen hebben hierdoor de korte route. Dus dat is helemaal mooi. (Fiona loopt door de tunnel en kijkt rond.) FIONA: Oké, we hoorden het net al: straks gaat hier elke twee minuten een bus met passagiers doorheen. Als er iets gebeurt, dan moeten de passagiers snel en veilig de tunnel kunnen verlaten. Daar zijn bijvoorbeeld deze ventilatoren voor. Mocht er ooit brand ontstaan, dan blazen de ventilatoren de rook via één kant de tunnel uit, en zo kunnen de mensen uit de bus veilig via de andere kant de tunnelbuis verlaten. (Een zijaanzicht van de tunnel.) FIONA: Straks gaan daar dus bussen doorheen, maar wat nou als daar niet genoeg gebruik van wordt gemaakt? Wat kan er dan nog meer worden gedaan om hinder te voorkomen? DAISY: We hebben diverse maatregelen getroffen, maar het is ontzettend belangrijk dat mensen hun reisgedrag van tevoren goed bekijken: Wanneer moet ik gaan reizen? En vervolgens ook: Hoe ga ik reizen? Kan ik mijn reisgedrag aanpassen? Anders is het echt onvermijdelijk dat we enorme files gaan krijgen. Een ander alternatief is natuurlijk ook gewoon de fiets. Oké, dank je wel. FIONA: Wil je meer weten over de werkzaamheden en wat je kunt doen om hinder te beperken, bekijk dan de animatievideo. Wil je meer weten over de planning? Kijk dan op rijkswaterstaat.nl/ renovatieheinenoordtunnel. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel of bel met 0800-8002. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Slim plannen, slim bouwen én slim reizen

Om de hinder van de renovatie zoveel mogelijk te kunnen beperken, hebben we een nieuwe werkwijze Hinderaanpak: Slim plannen, Slim bouwen en Slim reizen. Door werkzaamheden slim(mer) te plannen en de uitvoering verder te optimaliseren, hebben we het aantal afsluitingen - en dus de hinder - kunnen beperken.

Belangrijke keuze is om de werkzaamheden uit te voeren op momenten dat er minder verkeer is. Dus in weekend, nachten en vakanties. Bij slim bouwen moet je denken aan verschillende manieren die zijn onderzocht om de werkzaamheden uit te voeren. Uiteindelijk is er voor gekozen om de nieuwe installaties en systemen te plaatsen terwijl de oude blijven werken.

We verwijderen de oude installaties pas als de nieuwe zijn getest en goed werken. De tunnel moet namelijk dicht als er geen installaties zijn die nodig zijn voor de veiligheid van de weggebruikers. Om deze aanpak mogelijk te maken is het noodzakelijk om eerst een middentunnelkanaal te bouwen. In dit kanaal komen de kabels en leidingen en delen van de technische installaties van de tunnel.

In het middentunnelkanaal kunnen we doorwerken terwijl de tunnel beschikbaar is voor het verkeer. Hierdoor hoeft de tunnel niet maanden dicht en scheelt dit dus in de hinder voor het wegverkeer.

En bij slim reizen gaat het om het treffen van maatregelen die de hinder kunnen beperken en ander reisgedrag mogelijk maken.

Samen met omgevingspartijen hebben we gekeken naar een pakket aan effectieve maatregelen. Denk aan maatregelen om de doorstroming op de omleidingen te verbeteren en aan maatregelen om het gebruik van alternatieven voor de auto, zoals de fiets en het openbaar vervoer, mogelijk te maken en te stimuleren. Denk ook aan afspraken met bedrijven over bijvoorbeeld thuiswerken, fietsplannen of andere logistiek.

We stemmen de werkzaamheden en afsluitingen af met andere projecten zoals de renovatie van het beweegbare deel van de Haringvlietburg, ook in 2023.

Hinder voor wegverkeer is niet te voorkomen

Dat er hinder zal zijn voor de omgeving, weggebruikers en bedrijven is niet te voorkomen. Als we niets doen en als weggebruikers hun reisgedrag niet aanpassen loopt het verkeer vast, ook op de omleidingen.

Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken is niet alleen gekeken naar hoe hoe we slim kunnen bouwen en slim kunnen plannen. We passen tijdelijk de bestaande wegen aan om de doorstroming op peil te houden, zorgen voor alternatieven zoals pendelbussen, extra P+R-locaties en verschillende voorzieningen voor de fiets. En we adviseren weggebruikers nadrukkelijk hun reisgedrag aan te passen.

Geen hinder voor (brom)fietsers, scooters en voetgangers

Er vinden geen renovatiewerkzaamheden tegelijkertijd plaats in de Tweede Heinenoordtunnel, de tunnel voor (brom)fietsers en voetgangers. Zij kunnen gebruik blijven maken van deze tunnel, maar kunnen mogelijk wel hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Bijvoorbeeld voorafgaand de renovatie, vanwege korte tijdelijke afsluitingen of omdat er minder ruimte beschikbaar is en het drukker is omdat meer mensen gaan fietsen en er ook scooters door de buis voor fietsers gaan. Er komen acties om fietsen te stimuleren. Denk aan probeeracties voor de elektrische fiets en gratis gebruik van de veerponten door fietsers.

Hinder voor landbouwverkeer

De tunnelbuis van de Tweede Heinenoordtunnel voor het landbouwverkeer wordt tijdens de afsluitingen in de zomermaanden van 2023 en 2024 tijdelijk ingezet voor pendelbussen. Op die momenten kan het landbouwverkeer niet door de buis voor het landbouwverkeer. Er worden nog afspraken gemaakt over de consequenties daarvan voor het landbouwverkeer.

Rekenen op weggebruikers, bedrijven en andere overheden om hinder te beperken

De maatregelen en geboden alternatieven moeten ervoor zorgen dat er minder verkeer de weg op gaat, dat mensen die dat kunnen kiezen voor een alternatief voor de auto of de reis uitstellen en het verkeer dat geen alternatief heeft en op de weg moet zijn daardoor zo min mogelijk vertraging oploopt en zonder heel veel extra reistijd de bestemming kan bereiken.

De maatregelen hebben straks alleen het gewenste effect als weggebruikers inderdaad bereid zijn hun reisgedrag aan te passen en als bedrijven en andere overheden in actie komen, zelf of samen met Rijkswaterstaat, om ander reisgedrag mogelijk te maken en te stimuleren.

Als weggebruikers die dat kunnen niet bereid zijn hun reisgedrag aan te passen en bedrijven komen niet in actie, dan loopt het verkeer vast. Ook op de omleidingsroutes! Voor de bedrijven in de Hoeksche Waard is het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar Hoeksche Waard van start gegaan. Meer informatie daarover vindt u op de website Samen bereikbaar.

Bereikbaarheidsmaatregelen

In overleg met provincie Zuid-Holland, de gemeenten Hoeksche Waard, Barendrecht, Rotterdam, Goeree-Overflakkee, Drechtsteden en Nissewaard, het Havenbedrijf Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH), vervoerders en het Waterschap is een bereikbaarheidsplan gemaakt. Naast zoveel mogelijk werken in verkeersluwe perioden en het vroegtijdig omleiden van het verkeer staan daar onder andere de volgende maatregelen in:

 • Stimuleren en faciliteren van niet, anders of samen reizen;
 • Zorgen voor een betere doorstroming op omleidingsroutes door verkeers- en incidentmanagement en infrastructurele aanpassingen/optimalisaties;
 • Extra inzet van bussen;
 • Tweede Heinenoordtunnel (buis landbouwverkeer) tijdelijk geschikt maken voor pendelbussen (lijndiensten);
 • Slimmer plannen en organiseren van goederenvervoer;
 • Stimuleren van gebruik van de (elektrische) fiets, de scooter of het openbaar vervoer;
 • Tijdelijk uitbreiden (extra bestemmingen en ophogen frequentie) van het openbaar vervoer;
 • (Tijdelijk) aanpassen van bestaande wegen;
 • Tijdelijk extra rijstrook op de A16 en A17 en tijdelijk een extra rijstrook in beide richtingen op de N217 tussen de rotonde Maasdamseweg en de aansluiting met de Hendrik Hamerstraat.

Permanente maatregelen

Samen met de betrokken partijen werken we de bereikbaarheidsmaatregelen verder uit. En samen met de gemeente Hoeksche Waard, de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hollandse Delta treft Rijkswaterstaat ook maatregelen die bijdragen aan de bereikbaarheid op de lange termijn. Dit wordt bereikt door maatregelen niet tijdelijk maar permanent aan te leggen en/of door maatregelen te treffen die bijdragen aan meer duurzaam reisgedrag. Onder andere:

 • Permanente aanpassing rotonde N217 ’s-Gravendeel (Maasdamseweg);
 • Verkeerslichten op de kruising N217- Polderweg;
 • Aanpassen kruising N217 bij Recreatieoord Binnenmaas;
 • Versneld aanleggen van een vrijliggend fietspad tussen de kruising Reedijk/Blaaksedijk en de Tweede Heinenoordtunnel en het realiseren van een fietsoversteek van de Reedijk naar busstation Heinenoord;
 • Uitbreiden parkeerplaatsen bij diverse P+R-terreinen zoals bij P+R Numandorp en aanleg P+R busstation Heinenoord/Reedijk;
 • Permanente uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen bij busstation Heinenoord.

Bekijk een video van gemeente Hoeksche Waard over de werkzaamheden aan de N217. En hier vindt u meer informatie over de werkzaamheden van de provincie.

Dit kunt weggebruikers zelf doen om de hinder te beperken

Om straks de hinder tijdens de renovatie en de afsluitingen te beperken, kunnen weggebruikers denken aan:

 • de reis indien mogelijk uitstellen of de reis niet maken
 • op andere tijden reizen, buiten de spitsen reizen
 • thuiswerken of op een andere locatie werken
 • op korte afstanden de fiets/E-bike pakken
 • met het openbaar vervoer reizen (al dan niet gecombineerd met (brom)fiets of auto). Bussen kunnen tijdelijk door de Tweede Heinenoordtunnel waardoor er geen omrijdtijd is en de bus een aantrekkelijk alternatief is voor de auto. En er komen extra parkeerplekken voor fietsers bij busstation Heinenoord.
 • samen reizen, carpoolen. De P+R locaties worden uitgebreid.

Meer weten over de bereikbaarheidsmaatregelen

Wilt u meer weten over de bereikbaarheidsmaatregelen en wat u zelf kunt doen, bekijk hier de brochure 'Samen werken aan bereikbaarheid'. De maatregelen in deze brochure worden op dit moment verder uitgewerkt en ingevuld.