Hinder en maatregelen

De renovatie van de Heinenoordtunnel kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder is voor het wegverkeer. We voeren de renovatie uit volgens het principe: slim plannen, slim bouwen en slim reizen. 

We nemen voldoende de tijd om de werkzaamheden goed voor te bereiden en voeren onderzoeken en proeven uit in de tunnel om tijdens de renovatie efficiënt te kunnen werken. Samen met belanghebbenden nemen we maatregelen om de hinder te beperken.

Hinder voor wegverkeer is niet te voorkomen

Dat er hinder zal zijn voor de omgeving, weggebruikers en bedrijven is vervelend, maar is helaas niet te voorkomen. De tunnel moet worden gerenoveerd en om werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, zijn er afsluitingen nodig. We zorgen ervoor dat de nood- en hulpdiensten altijd door de tunnel kunnen en dat het openbaar vervoer in stand blijft.

We adviseren weggebruikers nadrukkelijk om hun reisgedrag aan te passen als dat kan. We treffen maatregelen om de hinder voor het wegverkeer te kunnen beperken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld mensen in vitale beroepen, de nood- en hulpdiensten en logistiek zonder als te grote vertraging op hun bestemming kunnen komen.

Geen hinder voor (brom)fietsers, scooters en voetgangers

Er vinden geen renovatiewerkzaamheden tegelijkertijd plaats in de Tweede Heinenoordtunnel, de tunnel voor (brom)fietsers en voetgangers. We willen fietsen stimuleren dus (brom)fietsers kunnen gebruik blijven maken van deze tunnel. Het zal wel drukker worden, omdat meer mensen gaan fietsen en er ook scooters door de buis voor de fietsers gaan.

Met probeeracties voor de elektrische fiets en gratis gebruik van de veerponten voor fietsers stimuleren we fietsen. Zo wordt fietsen tijdens de afsluitingen extra aantrekkelijk. Houd Ways2Go in de gaten voor de acties.

Maatregelen om hinder te beperken

Naast zoveel mogelijk werken in verkeersluwe perioden en het vroegtijdig omleiden van het verkeer, treffen we onder meer de volgende maatregelen om de hinder te beperken.

Tips om de hinder tijdens wegwerkzaamheden te beperken

Om tijdens de renovatie de hinder zo veel mogelijk beperken, kunt u zelf ook iets doen. Hieronder een aantal tips.

Tweede Heinenoordtunnel tijdelijk geschikt voor (pendel)bussen

Langzaam verkeer kan via de Tweede Heinenoordtunnel de Oude Maas oversteken. Deze tunnel ligt naast de Heinenoordtunnel in de snelweg A29 en heeft 2 tunnelbuizen: 1 alleen voor fietsers en 1 voor landbouwverkeer, brommers en scooters. Deze landbouwbuis is tijdelijk aangepast om er tijdens afsluitingen van de Heinenoordtunnel veilig met (pendel)bussen door te kunnen te rijden. Dit is belangrijk om straks de hinder te kunnen beperken. De bus heeft zo een rechtstreekse – en dus snellere – verbinding. 

Wilt u meer weten? Bekijk de reportage van Rijkswaterstaatreporter Fiona: Voorbereiden op een tunnelrenovatie!

(Voertuigen rijden een tunnel in. Reporter) FIONA, Rijkswaterstaatreporter: De Heinenoordtunnel, die wordt in 2023 en 2024 grondig gerenoveerd, maar de voorbereidingen zijn al volop aan de gang. (Mannen werken aan de tunnel.) FIONA: Daisy, de renovatie van de Heinenoordtunnel komt nu echt best wel dichtbij. Maar wat gebeurt er hier nu? Want volgens mij zijn we nu niet in de Heinenoordtunnel die in de A29 loopt. DAISY HOFMANS, omgevingsmanager Rijkswaterstaat: Nee, dat klopt. We hangen hier ventilatoren op. Dit is de naastgelegen landbouwtunnel, de tweede Heinenoordtunnel noemen we hem ook wel, en we willen dadelijk bij de afsluiting van de Heinenoordtunnel hier pendelbussen door gaan leiden en daar hangen we nu de ventilatoren voor op. FIONA: Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? DAISY: De hinder tijdens de afsluitingen is behoorlijk groot. We hebben berekend dat er ongeveer 30.000 voertuigen van de weg af zouden moeten, willen we niet alles compleet vast hebben staan dadelijk. Daarom hebben we voor het alternatief gekozen om het OV hierdoorheen te gaan leiden. FIONA: En kunnen die bussen dan ook nog in de file komen te staan? Nee, de bussen hebben hierdoor de korte route. Dus dat is helemaal mooi. (Fiona loopt door de tunnel en kijkt rond.) FIONA: Oké, we hoorden het net al: straks gaat hier elke twee minuten een bus met passagiers doorheen. Als er iets gebeurt, dan moeten de passagiers snel en veilig de tunnel kunnen verlaten. Daar zijn bijvoorbeeld deze ventilatoren voor. Mocht er ooit brand ontstaan, dan blazen de ventilatoren de rook via één kant de tunnel uit, en zo kunnen de mensen uit de bus veilig via de andere kant de tunnelbuis verlaten. (Een zijaanzicht van de tunnel.) FIONA: Straks gaan daar dus bussen doorheen, maar wat nou als daar niet genoeg gebruik van wordt gemaakt? Wat kan er dan nog meer worden gedaan om hinder te voorkomen? DAISY: We hebben diverse maatregelen getroffen, maar het is ontzettend belangrijk dat mensen hun reisgedrag van tevoren goed bekijken: Wanneer moet ik gaan reizen? En vervolgens ook: Hoe ga ik reizen? Kan ik mijn reisgedrag aanpassen? Anders is het echt onvermijdelijk dat we enorme files gaan krijgen. Een ander alternatief is natuurlijk ook gewoon de fiets. Oké, dank je wel. FIONA: Wil je meer weten over de werkzaamheden en wat je kunt doen om hinder te beperken, bekijk dan de animatievideo. Wil je meer weten over de planning? Kijk dan op rijkswaterstaat.nl/ renovatieheinenoordtunnel. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel of bel met 0800-8002. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Hinder voor landbouwverkeer

De tunnelbuis van de Tweede Heinenoordtunnel voor het landbouwverkeer wordt tijdens volledige en lange afsluitingen van de tunnel tijdelijk ingezet voor pendelbussen. Op die momenten kan het landbouwverkeer niet door de Tweede Heinenoordtunnel.

We rekenen op weggebruikers, bedrijven en andere overheden om hinder te beperken

De maatregelen en geboden alternatieven moeten ervoor zorgen dat er minder verkeer de weg op gaat, dat mensen die dat kunnen kiezen voor een alternatief voor de auto of de reis uitstellen. Met als doel om het verkeer dat geen alternatief heeft en op de weg moet zijn daardoor zo min mogelijk vertraging oploopt en zonder heel veel extra reistijd de bestemming kan bereiken.

De maatregelen hebben straks dus alleen het gewenste effect als weggebruikers inderdaad bereid zijn hun reisgedrag aan te passen en als bedrijven en andere overheden in actie komen, zelf of samen met Rijkswaterstaat.

Als weggebruikers die dat kunnen niet bereid zijn hun reisgedrag aan te passen en bedrijven niet in actie komen, dan loopt het verkeer vast. Ook op de omleidingsroutes. Voor de bedrijven is het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar Hoeksche Waard van start gegaan. Meer informatie daarover vindt u op de website Samen bereikbaar.

Meer weten over de maatregelen

Wilt u meer weten over de maatregelen en wat u zelf kunt doen, bekijk hier de brochure 'Samen werken aan bereikbaarheid'. De maatregelen in deze brochure worden op dit moment verder uitgewerkt en ingevuld.