Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De renovatie van de Heinenoordtunnel kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder ontstaat voor het wegverkeer. We nemen voldoende de tijd om de werkzaamheden goed voor te bereiden en samen met belanghebbenden hebben we een plan van aanpak voor de bereikbaarheid gemaakt.

Veiligheid

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat aan veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Op de weg en op het water. In de Tunnelwet is vastgelegd aan welke standaardeisen tunnels en de bijbehorende technische installaties en systemen moeten voldoen.

Veiligheid voor weggebruikers én de mensen die aan de weg werken heeft tijdens de uitvoering prioriteit. Bij de keuze van de uitvoeringswijze van de renovatie van de Heinenoordtunnel gaat het om een optimale combinatie van (tunnel)veiligheid, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid.

Meer informatie over tunnelveiligheid vindt u op de pagina Tunnelveiligheid.

Beschikbaarheid Heinenoordtunnel

De renovatie van de tunnel staat gepland in 2023 en 2024. Wat de renovatie precies gaat betekenen voor de beschikbaarheid van de tunnel is nu nog niet definitief te zeggen. De aannemer moet het uitvoeringsplan nog verder uitwerken.

Op dit moment voorzien we de volgende afsluitingen:

 • Circa 30 weekendafsluitingen van 1 tunnelbuis (in 1 rijrichting) verdeeld over 2023 en 2024;
 • 2 Keer 2 weken (2 x 16 dagen) een volledige afsluiting van de tunnel in de zomervakantie van 2023 én 2024
 • Aansluitend aan de 2 weken in 2023 1 weekend een volledige afsluiting van de tunnel;
 • Verschillende nachtelijke afsluitingen.

Hinder is onvermijdelijk

Dat er hinder zal zijn voor de omgeving, weggebruikers en bedrijven is onvermijdelijk. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken is niet alleen gekeken naar hoe de periode van hinder zo kort mogelijk kan zijn, maar ook naar mogelijke maatregelen om de hinder te beperken.

We plannen de werkzaamheden zo veel als mogelijk in verkeersluwe perioden, dat wil zeggen in weekenden, nachten en vakantieperioden. En we treffen bereikbaarheidsmaatregelen.

Het uitgangspunt dat meegegeven is aan de aannemer is om de hinder zo kort mogelijk te houden en maatregelen te treffen om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken.

Bereikbaarheidsmaatregelen

In overleg met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Hoeksche Waard, Barendrecht, Rotterdam, Goeree-Overflakkee, Drechtsteden en Nissewaard, het Havenbedrijf Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH), vervoerders en het Waterschap hebben we een bereikbaarheidsplan gemaakt. Naast zoveel mogelijk werken in verkeersluwe perioden en het vroegtijdig omleiden van het verkeer staan daar onder andere de volgende maatregelen in:

 • Stimuleren en faciliteren van niet, anders of samen reizen;
 • Zorgen voor een betere doorstroming op omleidingsroutes door verkeers- en incidentmanagement en infrastructurele aanpassingen/optimalisaties;
 • Extra inzet van bussen;
 • Slimmer plannen en organiseren van goederenvervoer;
 • Stimuleren van gebruik van de fiets, de scooter of het openbaar vervoer;
 • Tijdelijk uitbreiden (extra bestemmingen en ophogen frequentie) van het openbaar vervoer;
 • (Tijdelijk) aanpassen van bestaande wegen.

Samen met de betrokken partijen werken we de bereikbaarheidsmaatregelen verder uit. Samen met de gemeente Hoeksche Waard, de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hollandse Delta treft Rijkswaterstaat ook maatregelen die bijdragen aan de bereikbaarheid op de lange termijn. Dit wordt bereikt door maatregelen niet tijdelijk maar permanent aan te leggen en/of door maatregelen te treffen die bijdragen aan meer duurzaam reisgedrag. Onder andere:

 • Permanente aanpassing rotonde N217 ’s-Gravendeel (Maasdamseweg);
 • Verkeerslichten op de kruising N217- Polderweg;
 • Aanpassen kruising N217 bij Recreatieoord Binnenmaas;
 • Versneld aanleggen van een vrijliggend fietspad tussen de kruising Reedijk/Blaaksedijk en de Tweede Heinenoordtunnel en het realiseren van een fietsoversteek van de Reedijk naar busstation Heinenoord;
 • Uitbreiden parkeerplaatsen bij diverse P+R-terreinen zoals bij P+R Numandorp en aanleg P+R busstation Heinenoord/Reedijk;
 • Permanente uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen.
Bekijk een video van gemeente Hoeksche Waard over de werkzaamheden aan de N217.

Hinder voor (brom)fietsers en ander langzaam verkeer

Er vinden geen renovatiewerkzaamheden tegelijkertijd plaats in de Tweede Heinenoordtunnel, de tunnel voor (brom)fietsers en voetgangers en ander langzaam verkeer. Zij kunnen gebruik blijven maken van de tunnel, maar kunnen mogelijk wel hinder ondervinden van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door tijdelijke afsluitingen of omdat er minder ruimte beschikbaar is.

De tunnel voor het landbouwverkeer wordt tijdens de afsluitingen van 2 weken in de zomermaanden van 2023 en 2024 ingezet voor bussen. Er worden nog afspraken gemaakt over de consequenties daarvan voor het landbouwverkeer.

De Tweede Heinenoordtunnel wordt op een later moment nog wel gerenoveerd. Wanneer dat is, is nog niet bekend.

Inzet weggebruikers, bedrijven en andere overheden nodig

De maatregelen en geboden alternatieven moeten ervoor zorgen dat er minder verkeer de weg op gaat en het verkeer dat op de weg zit zo min mogelijk vertraging ervaart. De maatregelen hebben straks alleen het gewenste effect als weggebruikers bereid zijn hun reisgedrag aan te passen en als bedrijven en andere overheden in actie komen, zelf of samen met Rijkswaterstaat, om ander reisgedrag mogelijk te maken.

Wat kunt u zelf doen om de hinder te beperken

Weggebruikers kunnen zelf ook iets doen om straks de hinder tijdens de renovatie en de afsluitingen te beperken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de reis indien mogelijk uitstellen of niet reizen
 • op andere tijden reizen, buiten de spitsen reizen
 • thuiswerken of op een andere locatie werken
 • op korte afstanden de fiets/E-bike pakken
 • met het openbaar vervoer reizen (al dan niet gecombineerd met (brom)fiets of auto)
 • samen reizen, carpoolen