Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat pakt de drukke A27 en A12 rondom Utrecht aan. We verbeteren de bereikbaarheid en vergroten de verkeersveiligheid. Dit doen we met aandacht voor de leefomgeving: er komt meer groen en minder geluid.

Bekijk de huidige en toekomstige situatie van de Ring Utrecht

Draaischijf van Nederland

Op geen enkele ringweg rijdt zoveel doorgaand verkeer als op de Ring Utrecht. De snelwegen A2, A27, A28, A12 en de gemeentelijke en provinciale wegen komen er samen. En in de toekomst zal het op dit traject alleen maar drukker worden. Dit heeft niet alleen files tot gevolg, maar ook bijvoorbeeld extra geluidoverlast. Met het aanpassen van de A27/A12 Ring Utrecht pakken we deze problemen aan.

Er komt een groene overkapping die de verbinding tussen stad en landgoed verbetert: de Groene Verbinding

Meer capaciteit

We verbeteren de bereikbaarheid door de capaciteit van de A27 en A12 te vergroten. Tussen Houten en Bilthoven worden extra rijstroken toegevoegd. Tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten krijgen de parallelbanen aan weerszijden een extra rijstrook. De extra capaciteit op de Ring Utrecht moet ook zorgen voor minder verkeer op andere wegen. Bekijk onderstaande en meer situaties op de projectwebsite A27/A12 Ring Utrecht.

Scheiden van verkeersstromen

Tussen de knooppunten Rijnsweerd en Lunetten scheiden we verschillende verkeersstromen. Zo rijdt het verkeer makkelijker en vlotter door. De betere scheiding van verkeersstromen komt ook de verkeersveiligheid ten goede.

Nieuwe verbindingsboog A28-A27

Er komt een nieuwe verbindingsboog van de A28 uit Amersfoort naar de A27 richting Breda. De huidige bocht bij knooppunt Rijnsweerd heeft als bijnaam ‘de Varkensbocht’ omdat er ooit een vrachtwagen met varkens van de weg raakte. Nog steeds blijkt het een gevoelige plek voor ongelukken. In de toekomstige situatie rijdt verkeer over een nieuwe baan aan de zuidkant van knooppunt Rijnsweerd door naar de A27 richting Breda.

Minder geluid, meer natuur

Daarnaast verbeteren we de leefbaarheid door stiller asfalt te gebruiken en door extra, hogere of langere geluidschermen te plaatsen. Voor de natuur die verdwijnt, komt meer natuur terug. Over de A27 bij Amelisweerd komt een groene overkapping die de verbinding tussen stad en landgoed verbetert: de Groene Verbinding. Er komen 4 nieuwe ecopassages. De huidige ecopassages blijven bestaan en worden waar mogelijk verbeterd.