Planning en aanpak

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2022 (hierna: Tracébesluit 2022) is door minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld en ligt van dinsdag 23 augustus tot en met dinsdag 4 oktober 2022 ter inzage.

Meer informatie over het project en het Tracébesluit 2022 vindt u op de projectwebsite A27/A12 Ring Utrecht.

Wanneer

Klaar: onbekend
2008

Startnotitie Ring Utrecht

2010

Keuze voorkeursalternatief

2014

Keuze voorkeursvariant

10 mei t/m 20 juni 2016

Ontwerptracébesluit (OTB) 2016 ter visie

19 januari t/m 2 maart 2017

Tracébesluit (TB) 2016 ter inzage

3 september t/m 15 oktober 2018

Tracébesluit (TB) 2018 ter inzage

29 mei 2019

Raad van State keurt Programma Aanpak Stikstof af

17 juli 2019

Raad van State vernietigt tracébesluit Ring Utrecht

13 november 2019

Kabinet treft maatregelen om stikstof te verminderen, wat ruimte biedt voor de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht

2 december 2020 t/m 13 januari 2021

Tracébesluit (TB) 2020 ter inzage

23 augustus t/m 4 oktober 2022

Tracébesluit (TB) 2022 ter inzage

Nog niet bekend

Realisatie Ring Utrecht

Nog niet bekend

Aanpassing Ring Utrecht klaar

Deze planning kan nog veranderen.