A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Waarom

  • Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen.
  • Hierdoor ontstaan problemen, zoals files, geluidoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit.
  • We leggen extra rijstroken aan en scheiden drukke verkeerstromen, zodat er minder files ontstaan en de veiligheid en bereikbaarheid toenemen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

A27/A12
krijgen extra rijstroken
ontweven A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd

---
De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak voor de A27/A12 Ring Utrecht worden de komende periode nader uitgewerkt. De informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. Zodra er meer informatie bekend is over het vervolg, zal deze website over de A27/A12 Ring Utrecht worden bijgewerkt.
---

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden beginnen in 2021. Toch kunt u ons ook voor die tijd al bezig zien. We onderzoeken het projectgebied en voeren voorbereidende werkzaamheden uit. Mocht dit hinder opleveren, dan informeren we hier tijdig over via deze website, de nieuwsbrief A27/A12 Ring Utrecht en bewonersbrieven.

Wanneer

Gereed: 2027
2021 - 2027 Realisatie Ring Utrecht
2027 Aanpassing Ring Utrecht gereed

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Video: aanpak A27/A12 Ring Utrecht

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk en belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio. Tegelijk is de Ring een belasting voor de mensen die in de omgeving van de weg wonen, werken en recreëren. Op de Ring komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen wat dagelijks leidt tot files, geluidoverlast, luchtverontreiniging en sluipverkeer. Zonder maatregelen zal de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van de omgeving in de toekomst afnemen. De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren.

Wat

In de periode 2017 - 2019 worden diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, zoals archeologisch veldonderzoek en flora- en faunaonderzoeken. Ook worden kabels en leidingen verlegd. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan het aanbestedingsdossier.

Nieuws

Meer nieuws