Nevengeulen Waal

De waterkwaliteit verbeteren, door een goede leefomgeving te bieden voor planten en dieren: dat gebeurt in 3 uiterwaarden langs de Gelderse Waal. In de nevengeulen (parallel aan de rivier lopende watergangen in de uiterwaarden) die hier naast de rivier stromen, vinden vissen volop plek om zich voort te planten.

verschillende vissoorten profiteren van de nevengeulen

In de Afferdense en Deestse Waarden, de Heesseltsche Uiterwaarden en Loenensche Buitenpolder slaan Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en regionale partners meer vliegen in 1 klap. Ze dragen hier niet alleen bij aan schoon water, maar bieden ook mogelijkheden voor recreatie en het ontwikkelen van nieuwe natuur. 

Verschillende vissoorten profiteren van de nevengeulen die in deze gebieden zijn gegraven of hersteld. Nevengeulen zijn parallel aan de rivier lopende watergangen in de uiterwaarden

Dood hout, nieuw leven

Dood hout, zoals een boomstronk, hoort van nature thuis in de Nederlandse wateren. Op en rond dit hout vinden verschillende soorten insecten en vissen hun leefgebied. In de nevengeulen in de Afferdense en Deestse Waarden, de Heesseltsche Uiterwaarden en Loenensche Buitenpolder hebben we dode bomen in het water geplaatst.

Het idee is dat deze bomen als het ware een koraal gaan vormen voor ongewervelde diertjes, die met het blote oog nét te zien zijn. Denk aan kokerjufferlarven, vlokreeftjes en eendagsvliegen. Vissen zoals de kopvoorn, de barbeel, de winde en de sneep eten deze diertjes weer. Of andere vissen die op de bomen afkomen. 

De vissen kunnen de takken en de wortels van de bomen gebruiken om te schuilen, zich voort te planten en voedsel te verzamelen. Jonge vissen kunnen opgroeien in de nevengeulen, totdat ze sterk genoeg zijn om in de rivier te overleven. 

Van dit nieuwe leven profiteren visetende vogels dan weer. Bijvoorbeeld de visdiefjes, waarvoor 2 speciale eilandjes zijn aangelegd bij de Afferdense en Deestse Waarden.

Jonge vissen kunnen opgroeien in de nevengeulen, totdat ze sterk genoeg zijn om in de rivier te overleven

Feiten en cijfers

  • 444 ha nieuwe natuur in 3 uiterwaarden;
  • Afferdense en Deestse Waarden: langste meestromende nevengeul van Nederland (4,5 km);
  • initiatief van: Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeenten Overbetuwe, West Betuwe en Druten.