Aqualarm

onderliggende pagina's

Aqualarm

Aqualarm is een systeem waarmee de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas in Lobith en Eijsden wordt bepaald. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.

Rijkswaterstaat bewaakt de kwaliteit van rivierwater. Dit is belangrijk vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. Bovendien is een goede waterkwaliteit een van de voorwaarden voor een goed ecosysteem.

Alarmmelding

In overleg met drinkwaterproducenten en de Hoofdinspectie voor de Volksgezondheid heeft Rijkswaterstaat voor alle gemeten verontreinigende stoffen signalerings- en alarmeringswaarden vastgesteld. Als er sprake is van overschrijding van deze waarden, meldt Aqualarm dit aan de betrokken instanties, zoals waterbeheerders en drinkwaterproducenten. Het alarm blijft in werking tot de ontvangst van de melding is bevestigd.

Alarmwaarden

Er wordt een alarmmelding uitgegeven als er voor bepaalde factoren een te hoge of te lage waarde wordt geconstateerd. Deze alarmwaarden worden jaarlijks vastgesteld. De alarmwaarden vindt u rechts op deze pagina.

24/7

Voor de begeleiding en advisering bij deze incidentele verontreinigingen heeft Rijkswaterstaat een groep deskundigen die 24 uur per dag paraat is. Op de meetstations Lobith en Eijsden zijn weekend- en beschikbaarheidsdiensten ingesteld.

Verontreiniging

In rivierwater zijn tal van verontreinigende stoffen aanwezig die in hogere concentraties schadelijk zijn voor mens en milieu. Stoffen hebben verschillende chemische en fysische eigenschappen, daardoor verschilt de mate waarin stoffen in opgeloste of in geadsorbeerde vorm in oppervlaktewater voorkomen.

Op de meetstations Lobith en Eijsden wordt alleen het opgeloste deel van de verontreinigende stof bepaald. Uit oogpunt van drinkwaterbereiding zijn dit de belangrijkste. Moderne bestrijdingsmiddelen die bij de drinkwaterbereiding moeilijk zijn te verwijderen, behoren tot deze categorie. Met de huidige meetsystemen kunnen enkele honderden stoffen worden waargenomen.

Meetlocaties

Aqualarm wordt gevoed door meetgegevens van Rijkswaterstaat en het Duitse LANUV. De metingen vinden plaats op twee meetlocaties:

Deze website werkt met Java applets.

Documenten

Alarmwaardentabel 2017
pdf 109 kB / januari 2017

Vragen?

Wilt u meer informatie over de gepresenteerde meetgegevens? Vul ons contactformulier in.

Stuur door

onderliggende pagina's