Monitoring (Aqualarm)

Monitoring (Aqualarm)

Aqualarm is een systeem waarmee de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas in Lobith en Eijsden wordt bepaald. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.

Rijkswaterstaat bewaakt de kwaliteit van rivierwater. Dit is belangrijk vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. Bovendien is een goede waterkwaliteit een van de voorwaarden voor een goed ecosysteem.

Achter de schermen bij een coördinator waterkwaliteitsbewaking

Op een drijvend laboratorium bij Eijsden bewaken we 24 uur per dag, 7 dagen in de week de waterkwaliteit van de Maas. Hier controleert de coördinator waterkwaliteitsbewaking onder meer of het rivierwater van hoge kwaliteit is, zodat drinkwaterbedrijven er schoon drinkwater van kunnen maken.

(Een stadje aan een rivier. Verslaggever:) LEVENDIGE MUZIEK VERSLAGGEVER: Mevrouw, goeiemiddag! U heeft lekker weer uitgekozen. -Ontzettend lekker weer, ja. Mag ik u iets vragen? Weet u wat een coördinator waterkwaliteitsbewaking doet? Een coördinator water... Ik zou het bij God niet weten. Ik denk het controleren van het Maaswater. Als u achter u kijkt, dan ligt daar een boot, en daar werkt hij. (Een vrouw met een paraplu:) O, dat wist ik niet. Die boot ken ik wel, maar geen idee waar die voor was. Heeft u zin om een kijkje te nemen? -Nu? Inderdaad, nu. -Ehm... Nou, oké. Is goed. (Water borrelt in een doorzichtige buis. Een man is aan het werk in een laboratorium. Beeldtitel: Achter de schermen bij Rijkswaterstaat. De coördinator waterkwaliteitsbewaking.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER (De vrouw klopt op een houten deur op het dek van de boot. Een man doet open.) MAN: Hoi. VROUW: Hoi. Welkom op meetstation Eijsden. Ik ben Gerard Stroomberg coördinator waterkwaliteitsbewaking. Nou, wat we hier doen, is dat we 24 uur per dag, 7 dagen per week de waterkwaliteit bewaken van de Maas. Drinkwaterbedrijven gebruiken dit om drinkwater van te maken en ze willen graag weten of het schoon is. Wij meten hier verontreinigende stoffen en als er iets afwijkt of er is een verontreiniging dan melden we dat en dan kunnen zij hun inname sluiten of hun productieproces aanpassen. Maar ik laat je graag zien hoe we dat onderzoek doen dus kom maar mee naar binnen. -Leuk, ja. (Potten met stilstaand water waar beestjes in rondzwemmen. Een glazen buis waar felgroen water in opborrelt. Gerard:) RUSTIGE MUZIEK GERARD: Er wordt voortdurend een beetje Maaswater gemeten met deze cultuur van algen. Het systeem meet dan de gezondheid van de algen, zeg maar om te kijken hoe dat gaat. Hetzelfde doen we hier met onze watervlooien-monitor. In het systeem zitten tien watervlooien. Die worden voortdurend gemeten met een camera. Of eigenlijk, we meten de beweging. Als er iets is waar ze last van hebben of gestrest van raken dan zullen ze sneller zwemmen of langzamer en in het ergste geval kunnen ze zelfs doodgaan. Al die afwijkingen worden opgemerkt door de computer. (Ze schuiven een deur open en lopen de volgende ruimte in.) VROUW: En wat doe je met de meetgegevens? GERARD: De meetgegevens maken we beschikbaar voor onze klant. Dat doen we via de site van Rijkswaterstaat. Maar ook het grote publiek kan op de site klikken en meekijken wat we hier zoal meten. -Oké. GERARD: Ik hoop dat je een goed beeld hebt van wat we hier zoal doen en misschien zien we je terug op de website. Ja, het was superleuk. Bedankt. Dag, tot ziens! -Dag! VERSLAGGEVER: En, hoe was het? Ja, leuk. Verrassend. Ik had de boot wel zien liggen, maar nooit geweten wat het was. Dus heel leuk, ja. (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat, 2014.) AFSLUITENDE MUZIEK

Alarmmelding

In overleg met drinkwaterproducenten en de Hoofdinspectie voor de Volksgezondheid heeft Rijkswaterstaat voor alle gemeten verontreinigende stoffen signalerings- en alarmeringswaarden vastgesteld. Als er sprake is van overschrijding van deze waarden, meldt Aqualarm dit aan de betrokken instanties, zoals waterbeheerders en drinkwaterproducenten. Het alarm blijft in werking tot de ontvangst van de melding is bevestigd.

Alarmwaarden

Er wordt een alarmmelding uitgegeven als er voor bepaalde factoren een te hoge of te lage waarde wordt geconstateerd. Deze alarmwaarden worden jaarlijks vastgesteld.

24/7

Voor de begeleiding en advisering bij deze incidentele verontreinigingen heeft Rijkswaterstaat een groep deskundigen die 24 uur per dag paraat is. Op de meetstations Lobith en Eijsden zijn weekend- en beschikbaarheidsdiensten ingesteld.

Verontreiniging

In rivierwater zijn tal van verontreinigende stoffen aanwezig die in hogere concentraties schadelijk zijn voor mens en milieu. Stoffen hebben verschillende chemische en fysische eigenschappen, daardoor verschilt de mate waarin stoffen in opgeloste of in geadsorbeerde vorm in oppervlaktewater voorkomen.

Op de meetstations Lobith en Eijsden wordt alleen het opgeloste deel van de verontreinigende stof bepaald. Uit oogpunt van drinkwaterbereiding zijn dit de belangrijkste. Moderne bestrijdingsmiddelen die bij de drinkwaterbereiding moeilijk zijn te verwijderen, behoren tot deze categorie. Met de huidige meetsystemen kunnen enkele honderden stoffen worden waargenomen.

Meetlocaties

MELDING: Op dit moment worden de nieuwe metalen en ionen monitor geïnstalleerd en zijn er geen meetwaarden zichtbaar. De vluchtige stoffen worden offline gemeten en zijn daarom niet zichtbaar op de website.

Aqualarm wordt gevoed door meetgegevens van Rijkswaterstaat en het Duitse LANUV. De metingen vinden plaats op drie meetlocaties:

Meetsystemen

De metingen van de waterkwaliteit vinden plaats op 3 meetlocaties: Lobith, Eijsden en Bimmen. Elk station beschikt over een aantal meetsystemen waarmee de kwaliteit en de samenstelling van het water gecontroleerd kan worden. Meer informatie hierover vindt u op de website van Helpdesk Water.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de gepresenteerde meetgegevens? Vul ons contactformulier in.