Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Bij Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) voorzien wij de uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Met open vizier en nieuwsgierigheid vergroten we elke dag onze kennis en inzichten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Met open visie en nieuwsgierigheid vergroten we elke dag onze kennis en inzichten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Daarmee voorzien we anderen in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Visie en verantwoordelijkheid

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem en op onze leefomgeving. WVL geeft met die visie aan:

  • Hoe het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem zich moeten ontwikkelen.
  • Welke kwaliteit aan de gebruikers wordt geleverd.
  • Welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed.

WVL is ook verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat, nu en in de toekomst. In dit kader heeft WVL de taak om:

  • De inkoop van kennis te organiseren en opdrachtgever te zijn voor heel Rijkswaterstaat. WVL is het eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat voor alle kennisinstituten en -organisaties.
  • De beschikbare kennis te delen met collega’s en externe partijen. Onder meer door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen.

WVL klaar voor de toekomst

Rijkswaterstaat werkt aan vraagstukken gericht op de toekomst. In deze video vertellen de WVL-directeuren waarom en hoe Rijkswaterstaat dat doet en wat hen daarin inspireert.

Rijkswaterstaat werkt aan vraagstukken gericht op de toekomst. Ik ben benieuwd wat jou hieraan inspireert. Op een zonnige vrijdagochtend liep ik onlangs op de Markerwadden. Een prachtig nieuw natuurgebied in het Markermeer. Gemaakt met mensenhanden op basis van plannen van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. Een prachtige samenwerking, een duurzame leefomgeving. Grenzen verleggen, durven doen. En wat het zo bijzonder maakt is dat we aan de ene kant werken aan de beleidsontwikkeling en de Haagsche politiek. En aan de andere kant met ons been in de uitvoeringspraktijk van Rijkswaterstaat staan. Twee kanten van dezelfde medaille, dat maakt ons werk uniek. En wie wil dat nou niet? Wat ik graag wil weten is waarom WVL nou zo belangrijk is voor de toekomst. We hebben nieuwe prachtige uitdagingen op het gebied van mobiliteit, smart mobility, mobility as a service. Maar ook een nieuwe technologische revolutie, die veel van ons gaat vragen. Een mooi voorbeeld vind ik zelf hoe we vorig jaar hebben gewerkt aan het managen van de droogte, de hete zomer van 2018. Tegelijkertijd hebben we het werk opgestart om te werken aan de klimaatbestendigheid van onze infrastructuur. En denken we na over de infrastructuur van overmorgen. Ik ben nog steeds, terwijl ik al vijf jaar werk bij Rijkswaterstaat verrast door de kennis en deskundigheid en kwaliteit van de WVL'er. Zo'n grote vervanging en renovatie opgave vraagt veel van ons. Durf, lef, om met name te innoveren en te verduurzamen. En dat vind ik een fantastische uitdaging, die wij met elkaar hebben om te voorvoelen welke initiatieven er toe doen. Welke innovaties nodig zijn. Daarbij lef te tonen, eerste stappen durven te zetten. En daar mogen wij aan werken. Zodat wij ervoor gaan zorgen dat de B.V. Nederland er een stukje beter voor staat. Dan dat wij 't hebben aangetroffen. Werken aan het Nederland van overmorgen. Meer weten? Kijk op: werkenbij.rijkswaterstaat.nl Een productie van Rijkswaterstaat 2020

Contact

Vragen aan Water, Verkeer en Leefomgeving

Het informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving is dé centrale ingang waar professionals terecht kunnen met vragen. Het is de centrale ingang voor:

Er is gekozen voor 1 informatiepunt met 1 telefoonnummer, om vragen zo snel mogelijk én met de juiste kennis te beantwoorden.

Contactgegevens

  • Telefoon: 088 - 797 71 02
  • E-mail: informatiepuntwvl@rws.nl

Voor het stellen van een van een vraag verzoeken wij u gebruik te maken van de contactformulieren op de hierboven genoemde websites.

Onderliggende pagina