Meten bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat meet onder andere het waterpeil, de golfhoogte en de waterkwaliteit van de grote wateren in Nederland.

Waterkwantiteit

Op meer dan 450 locaties langs de kust en in rivieren, kanalen en meren onderzoeken we de waterkwantiteit. We meten onder meer het waterpeil, de waterafvoer, de golfhoogte en de stroomsnelheid. In samenwerking met het KNMI meten we onder andere ook de wind, bewolking en luchtdruk.

De informatie die we hiermee verzamelen, helpt ons Nederland te beschermen wanneer er tijdelijk teveel water is. Ook zorgen we zo voor een goede verdeling van het water wanneer er watertekorten zijn. En we helpen via deze meetgegevens het scheepvaartverkeer. Zo zorgen we voor vlot en veilig verkeer op het water.

Waterkwaliteit

Zorgen voor schoon water is een van de belangrijkste taken van Rijkswaterstaat. Daarom meten we steeds de biologische en de chemische kwaliteit van het water. Op basis daarvan bepalen we of we maatregelen moeten nemen, om de kwaliteit van het water te verbeteren. En welke dat dan zijn.

Biologie

Schoon water is rijk aan planten en dieren

Biologische waterkwaliteit gaat over aantallen en soorten planten, algen, vissen, vogels en bacteriën, die in het water leven. Hiervoor meten we op 173 plekken in de grote wateren zoals de Noordzee. Meten hangt af van het soort meting dagelijks of maandelijks. We meten vanaf oevers en meetschepen.

Chemie

Chemische waterkwaliteit gaat over het aantal voedingsstoffen en (micro)verontreinigingen in het oppervlaktewater en de waterbodem. Dit meten we op ruim 170 locaties. Hoe vaak we meten verschilt per meting en locatie, van iedere dag tot 1 keer per jaar.

Diepte

Rijkswaterstaat meet met speciale meetapparatuur regelmatig de bodemhoogte onder en boven water.

Voor het meten van de bodem onder water, maken we vaak gebruik van een ‘singlebeam’ of een ‘multibeam’ echolood. Deze zit onder een schip. Het echolood zendt geluidsgolven uit, waarvan de weerkaatsing op de bodem weer wordt opgevangen. De sterkte van het teruggezonden signaal levert een beeld van de bodem op. Met lasers in vliegtuigen meten we de bodemhoogte boven water. De bodemmetingen doen we voor alle wateren die in ons beheer zijn.

De informatie uit deze metingen helpt ons bij het handhaven van de minimale diepte voor de scheepvaartveiligheid. Met deze informatie stellen we bijvoorbeeld vast hoeveel baggeren er in de verschillende gebieden nodig is. Alle meetgegevens gebruiken we ook bij het vaststellen en toetsen van normen voor de waterkeringen.

Meetvoorschriften

Er zijn normen gemaakt voor de metingen die ons eigen organisatieonderdeel Centrale Informatievoorziening, maar ook externe partijen namens Rijkswaterstaat uitvoeren: de Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften.

Documenten