Maasroute

Maasroute

We maken de Maasroute geschikt voor grotere binnenvaartschepen. Dit doen we onder meer door de Maas te verdiepen, bruggen te verhogen en het Julianakanaal te verbreden.

De Maasroute is een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen binnen Europa. De route die vrachtschepen varen, gaat deels over de Maas en deels over het Julianakanaal en het Lateraalkanaal.

We passen de vaarweg aan, zodat grotere binnenvaartschepen de route kunnen varen

Moderne Maasroute

Een modernere Maasroute is gunstig voor het milieu. Met meer transport per schip, groeit het meer vervuilende wegtransport minder hard.

Wat gaan we doen?

We verbeteren de vaarroute op de Maas en maken de route geschikt voor de zogenoemde tweebaksduwvaart. Dat zijn schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en 3,5 m diep. Om dit mogelijk te maken, moet Rijkswaterstaat onder meer de volgende aanpassingen doen:

  • de rivierbedding verdiepen
  • bochten verruimen
  • bruggen verhogen
  • het Julianakanaal verbreden
  • sluizen aanleggen en verlengen

Europa beseft het belang van de Maas

Op 1 oktober 2003 publiceerde de Europese Commissie een nieuw voorstel voor Europese infrastructuurprojecten. Hierin is de Maasroute genoemd als prioritair project in de Rijn/Maas-Main-Donau-corridor. Samen met de nieuwbouw van de vierde sluis in het Belgische Ternaaien.

De Europese Transportraad en het Europees Parlement namen dit voorstel van prioritering van de Commissie over. Het Maasrouteproject heeft inmiddels Europese subsidie toegekend gekregen uit het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T).

Disclaimer: in deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.