Maasroute

Om de Maasroute van Weurt tot Maastricht geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen, verdiepen we de Maas, verhogen we bruggen en verruimen we het Julianakanaal.

De Maasroute is een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen binnen Europa. De route die vrachtschepen varen, gaat deels over de Maas en deels over het Julianakanaal en het Lateraalkanaal.

We passen de vaarweg aan, zodat grotere binnenvaartschepen de route kunnen varen

Moderne Maasroute

Hoe bruikbaarder de Maas is voor transport per schip, hoe minder het vervuilende wegtransport groeit. Gunstig voor mens en milieu.

Wat hebben we gedaan en wat gaan we nog doen?

We verbeteren de vaarroute en maken deze geschikt voor de zogenoemde tweebaksduwvaart (klasse Vb-schepen). Dat zijn schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en 3,5 m diep. Om dit mogelijk te maken, heeft Rijkswaterstaat de afgelopen jaren veel aanpassingen gedaan aan de vaarweg.

Een groot deel van de werkzaamheden zijn al uitgevoerd. De oude keerschutsluis Limmel is vervangen door de nieuwe Keersluis Limmel. Er zijn aanpassingen gedaan aan diverse sluizen, zoals bijvoorbeeld aan de sluizen Belfeld, Sambeek en Heel. En er is een nieuwe keersluis gebouwd in Heumen. In de vaarweg zelf zijn diverse bochten verruimd, bijvoorbeeld de bocht van Elsloo. Tevens is bedienen op afstand gerealiseerd van alle bruggen en sluizen tussen Maastricht en Belfeld, alle objecten op dit traject worden bediend vanuit de Bediencentrale in Maasbracht.

De diverse werkzaamheden om het Julianakanaal te verruimen en verbreden, zijn nog niet afgerond. Meer informatie hierover, is te vinden op de projectpagina Maas: verruiming Julianakanaal.

Europa beseft het belang van de Maas

Op 1 oktober 2003 publiceerde de Europese Commissie een nieuw voorstel voor Europese infrastructuurprojecten. Hierin is de Maasroute genoemd als prioritair project in de Rijn/Maas-Main-Donau-corridor. Samen met de nieuwbouw van de 4e sluis in het Belgische Ternaaien.

De Maasroute gaat deels over de Maas en deels over het Julianakanaal en het Lateraalkanaal. De Maasroute is een Europese hoofdvaarweg en binnen het Connecting Europe Facility (CEF) netwerk van vaarwegen opgenomen als prioritair project. Daarom heeft dit project Europese subsidie toegekend gekregen vanuit het CEF-netwerk.