Klachten en schade

Klachten en schade

De werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert in het programma Maaswerken, kunnen ondanks alle zorgvuldigheid, toch tot overlast leiden. Rijkswaterstaat hoopt dat u daar begrip voor heeft.

Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben of schade ondervinden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Schade objectief beoordeeld

Als Rijkswaterstaat Maaswerken of opdrachtnemers van Rijkswaterstaat onverhoopt schade aan uw eigendommen veroorzaken, beoordeelt Rijkswaterstaat in de meeste gevallen de ernst van de schade niet zelf. Om tot een objectief oordeel te komen, schakelen we deskundigen en onafhankelijke experts in.

Sommige schadevormen zijn duidelijk en daardoor snel af te handelen. Bij andere schadevormen ligt dat anders. Het gaat dan om complexe en vaak langdurige juridische procedures. Maaswerken zorgt er in die gevallen voor dat u regelmatig wordt geïnformeerd over de vorderingen in de procedure.

Schade melden

Schade melden kan alleen schriftelijk, met het schadeformulier. Dit kunt u op de volgende manieren aanvragen:

Internet

U kunt via de volgende links het juiste formulier downloaden, uitprinten en invullen:

- schadeformulier Zandmaas en Maasroute
- schadeformulier Grensmaas

Telefonisch

U kunt naar onze landelijke informatielijn bellen. We sturen het formulier dan naar u toe. Van maandag tot en met vrijdag zijn we telefonisch bereikbaar van 07.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Schriftelijk

U kunt het formulier schriftelijk opvragen bij en toesturen naar:

Rijkswaterstaat, programma Maaswerken
Afdeling Juridische zaken
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

U kunt ook een scan van het ingevulde en ondertekende formulier naar ons mailen. Heeft u documenten of bewijsmateriaal die uw melding ondersteunen? Stuur die dan mee.

Let op: aparte schaderegelingen voor Grensmaas en schade aan landbouwgrond door peilopzet Maas

  • Voor het Grensmaasproject geldt een aparte schaderegeling. In de Factsheet Schaderegeling Grensmaas leest u er meer over.
  • Voor afhandeling van schade aan landbouwgronden als gevolg van peilopzet op de Maas, is in samenwerking met de waterschappen een apart schadeloket opgericht. Stuur voor meer informatie een e-mail naar het schadeloket peilopzet Maas.

Vragen

Heeft u vragen? U kunt gratis contact opnemen met onze Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).