Klachten en schade

De werkzaamheden die we uitvoeren in het programma Maaswerken kunnen ondanks alle zorgvuldigheid toch tot overlast leiden. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben of schade ondervinden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Schade objectief beoordeeld

Als Rijkswaterstaat of opdrachtnemers van Rijkswaterstaat onverhoopt schade aan uw eigendommen veroorzaken in relatie tot de Maaswerken beoordelen we in de meeste gevallen de ernst van de schade niet zelf. Om tot een objectief oordeel te komen schakelen we deskundigen en onafhankelijke experts in.

Sommige schadevormen zijn duidelijk en daardoor snel af te handelen. Bij andere schadevormen ligt dat anders. Het gaat dan om complexe en vaak langdurige juridische procedures. Rijkswaterstaat zorgt er in die gevallen voor dat u regelmatig wordt geïnformeerd over de vorderingen in de procedure.

Aparte schaderegeling voor Grensmaas

Voor het Grensmaasproject geldt een aparte schaderegeling. In de Factsheet Schaderegeling Grensmaas leest u er meer over.

Schade melden

Schade melden kan alleen schriftelijk, met het schadeformulier. Dit kunt u op de volgende manieren aanvragen:

Internet

U kunt via de volgende links het juiste formulier downloaden, uitprinten en invullen:

- Schadeformulier Zandmaas en Maasroute (ook te gebruiken voor schade aan landbouwgronden als gevolg van peilopzet)
- Schadeformulier Grensmaas

Telefonisch

U kunt naar onze landelijke informatielijn bellen. We sturen het formulier dan naar u toe. 

Schriftelijk

U kunt het formulier schriftelijk opvragen bij en toesturen naar:

Rijkswaterstaat, programma Maaswerken
Afdeling Juridische zaken
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

U kunt ook een scan van het ingevulde en ondertekende formulier naar ons mailen. Heeft u documenten of bewijsmateriaal die uw melding ondersteunen? Stuur die dan mee.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.