Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren

Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren

Als beheerder van de rijkswateren en rijksvaarwegen is Rijkswaterstaat dagelijks bezig met onder meer het beheer en onderhoud van waterkeringen, sluizen, stuwen en bruggen. Hoe Rijkswaterstaat dat doet, staat in het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Bprw).

Nieuw beheerplan

Vanaf 17 december 2015 is er een nieuw Bprw van kracht: het Bprw 2016-2021. In het plan is te lezen wat we de komende 6 jaar doen om:

67.858

km2 aan rijkswateren beheren we

  • Nederland te beschermen tegen het water
  • overtollig water af te voeren en watertekort te beperken
  • de waterkwaliteit te verbeteren
  • vlot en veilig verkeer over water mogelijk te maken
  • bij te dragen aan een duurzame leefomgeving

Het beheerplan geeft aan wat gebruikers van ons mogen verwachten

Jan Hendrik Dronkers , voormalig directeur-generaal Rijkswaterstaat

Documenten

Op de website Publicatiedatabank Infrastructuur en Waterstaat staan documenten in het kader van Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021. Op deze pagina zijn de volgende documenten te vinden:

Voortraject

Het plan is in samenspraak met tal van belangenorganisaties en andere overheden tot stand gekomen. In de 1e helft van 2015 lag het ontwerpplan ter inzage. Er zijn in totaal 31 zienswijzen ontvangen, die op onderdelen hebben geleid tot aanpassing van het plan. Wat er is veranderd staat in de Nota van antwoord, die als Bijlage 1 is opgenomen in het Bprw.

Mooie ambitie om te werken aan een duurzame en groene leefomgeving

Teo Wams (Natuurmonumenten) over het Bprw