Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Waarom

  • Brug Urmond is toe aan een grondige opknapbeurt.
  • Onderzoek moet uitwijzen welke werkzaamheden nodig zijn.
  • Tot die tijd zijn veiligheidsmaatregelen genomen voor de brug.

Hoe

planfase om varianten te onderzoeken

Eerst onderzoek, daarna herstel

Brug Urmond over het Julianakanaal is in 2017 deels opgeknapt. De boogconstructie van de brug is gestraald en geconserveerd en er zijn versterkingsmaatregelen aangebracht.

Voor volledig herstel van de brug zijn grotere onderhouds- en renovatiewerkzaamheden nodig. Onderzoek moet nu eerst uitwijzen welke mogelijkheden er zijn voor de brug en welke werkzaamheden daarbij horen.

Wel heeft Rijkswaterstaat veiligheidsmaatregelen genomen om de constructieve veiligheid en bereikbaarheid van de brug te garanderen. De schampkanten van de brug zijn beschermd door barriers en de rijbaan op de brug is versmald naar 1 rijstrook. Het autoverkeer wordt daardoor om en om geregeld met verkeerslichten. Verkeer boven de 20 ton moet omrijden via brug Berg die 1,5 km verderop ligt.

Onderliggende pagina