Julianakanaal: aanpak brug Urmond

Julianakanaal: aanpak brug Urmond

Waarom

  • Brug Urmond is toe aan een grondige opknapbeurt.
  • We onderzoeken of het renovatie of vervanging wordt.
  • Tot die tijd zijn veiligheidsmaatregelen genomen voor de brug.

Hoe

planfase om varianten te onderzoeken

Eerst onderzoek naar vervanging of renovatie

Brug Urmond over het Julianakanaal is in 2017 deels opgeknapt. De boogconstructie van de brug is gestraald en geconserveerd en er zijn versterkingsmaatregelen aangebracht.

Momenteel wordt onderzocht of ook de rest van de brug wordt opgeknapt of dat er een hele nieuwe brug wordt geplaatst. Meerdere opties worden uitgewerkt en vergeleken voordat hierover een besluit wordt genomen.

Rijkswaterstaat heeft veiligheidsmaatregelen genomen om de constructieve veiligheid en bereikbaarheid van de brug te garanderen. De schampkanten van de brug zijn beschermd door barriers en de rijbaan op de brug is versmald naar 1 rijstrook. Het autoverkeer wordt daardoor om en om geregeld met verkeerslichten. Verkeer boven de 20 ton moet omrijden via brug Berg die 1,5 km verderop ligt.

Nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina