ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC)

Het ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is het aanspreekpunt binnen Rijkswaterstaat voor alle scheepvaartzaken. Zowel voor de beroeps- en recreatievaart, andere vaarwegbeheerders, partners als belangenvertegenwoordigers. Het SVC richt zich onder andere op scheepvaartverkeersmanagement, vergunningverlening en handhaving, en het informeren van de scheepvaart. Zodat het vervoer over water vlot, veilig en betrouwbaar kan verlopen.

Een vlotte, veilige en uniforme begeleiding van het scheepvaartverkeer is het doel van scheepvaartverkeersmanagement. Nederland is hét Europese knooppunt van transport over water. De Nederlandse vaarwegen behoren tot de drukste ter wereld! Het is belangrijk om deze krachtige positie vast te houden en verder te ontwikkelen.

Efficiënt gebruik vaarwegen

De toenemende verkeersintensiteit, de verscheidenheid aan schepen en de trend dat schepen steeds groter worden, maakt efficiënt gebruik van onze vaarwegen meer dan ooit noodzakelijk. We werken hierbij - op nationaal en internationaal niveau - samen met:

  • brancheorganisaties
  • andere vaarwegbeheerders
  • handhavers
  • hulpverleners
  • logistieke dienstverleners

Scheepvaartverkeersmanagement

Het SVC coördineert het onderhoud aan de rijksvaarwegen, zodat het scheepvaartverkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ervaart. Andere taken van het SVC zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen en invoeren van landelijke kaders voor scheepvaartbegeleiding en voor bediening van bruggen en sluizen op afstand.

Vergunningverlening en handhaving

Het SVC huisvest het Digitaal Loket Bijzonder Transport. Hier kunt u terecht voor vergunningen voor alle bijzondere transporten over de rijksvaarwegen. Dit loket neemt uw aanvraag in ontvangst, verzorgt de interne afstemming over de vergunningsvoorwaarden en zorgt voor de afgifte van de vergunning. Het is niet meer mogelijk om een vergunning bij de Waterkamer (voorheen Infocentrum Binnenwateren) en/of regionale verkeersposten aan te vragen.

Veiligheid

Het SVC zet zich in voor een sterkere samenwerking tussen de handhavers van Rijkswaterstaat en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voorheen Inspectie Verkeer en Waterstaat, IVW). Het doel hiervan is het vergroten van de veiligheid op de vaarweg. Daarnaast werkt het SVC samen met belangenvertegenwoordigers uit de recreatie- en beroepsvaart in de voorlichtingscampagne Varen doe je Samen.

Incidentmanagement

Goede samenwerking tussen de verschillende vaarwegbeheerders is essentieel bij incidenten op de vaarweg om de overlast voor het scheepvaartverkeer zo beperkt mogelijk te houden. Het SVC adviseert bij grote incidenten over eventuele omleidingsroutes.

Informatievoorziening

We zorgen voor actuele en betrouwbare informatie over de situatie op de vaarwegen. Het SVC werkt aan de invoering van River Information Services (RIS). Met deze service kan binnen heel Europa op een gestandaardiseerde manier informatie worden uitgewisseld over en met schepen, bijvoorbeeld over hun lading en hun route. Een schipper hoeft zich nog maar 1 keer elektronisch aan te melden. Dankzij RIS is steeds de juiste informatie beschikbaar, zodat schippers en verladers efficiënter kunnen werken. Rijkswaterstaat kan zo de scheepvaart nog beter begeleiden. De website Vaarweginformatie geeft informatie over de beschikbaarheid van alle vaarwegen in Nederland.