IVS Next

Het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS Next) is het toekomstbestendige Informatie Systeem voor de Scheepvaart. We willen graag een goed beeld hebben van wat er gebeurt op het (hoofd)vaarwegennet. Alle informatie die we daarvoor nodig hebben wordt samengebracht in het IVS Next.

Sinds maart 2019 gebruiken we IVS Next. Varende eenheden (beroepsvaart en zeevaart) zijn verplicht om een AIS signaal uit te zenden tijdens het varen. Hierdoor zijn de posities van het scheepvaartverkeer op onze wateren automatisch actueel. Dankzij de invoering van IVS Next is de presentatie van de informatie verbeterd en zijn schepen makkelijk te volgen.

IVS Next is handig voor nu en in de toekomst. Alle belangrijke stakeholders zijn betrokken bij dit proces. Van de afdeling Functioneel Beheer Verkeerssystemen, Technisch Applicatie Beheer, Databeheerders tot aan de operators en de verkeersleiders.

Doorstroming van scheepvaart

Schippers melden hun schip en lading een keer aan bij het BICS-systeem. IVS Next verbindt sluizen, bruggen en verkeersposten op vaarwegen, waardoor schepen snel kunnen passeren. Schippers hoeven hun gegevens niet steeds opnieuw door te geven, waardoor ze op schema kunnen blijven.

Toekomstbestendig

De reis van de schipper staat centraal. Op onze vaarwegen gaat het echter niet alleen om scheepvaartverkeer, maar ook om water-, crisis- en assetmanagement. Op al deze vlakken zijn (technologische) ontwikkelingen. Daar speelt Rijkswaterstaat op in. Dat doen we door mee te gaan met de ontwikkelingen, bijvoorbeeld via initiatieven als Smart Shipping en Smart Patrol, maar ook door het aanpassen van onze eigen dienstverlening en doorontwikkeling van IVS Next.

Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Nederland onderscheidt acht transportassen, ook wel corridors genoemd. Deze corridors lopen dwars door de grenzen van de Rijkswaterstaatregio’s en de VWM-afdelingen heen. Ook zijn een aantal van deze corridors grensoverschrijdend.

Een corridor is zo sterk als de zwakste schakel. Bij het op corridorniveau brengen van de dienstverlening gaat het dus al gauw om samenwerking tussen verschillende interne en externe partijen, maar ook buitenlandse partners.

Gegevens

IVS Next verzamelt informatie over scheepvaart op hoofdvaarwegen. Deze gegevens helpen niet alleen ons, maar ook regionale waterbeheerders en havens om transport op het water beter te plannen en adviseren.

Vertrouwelijk

IVS Next is niet beschikbaar voor anderen zoals belastinginspecteurs of controleurs van vaartijden of bemanningsregelingen. Hulpverleners krijgen de gegevens alleen in geval van nood. We hebben regels vastgesteld om er zeker van te zijn dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de gegevens.

Samenhang

Er is een sterke samenhang tussen IVS Next en andere systemen zoals de EDI-Berichtendienst, Infraweb en andere Europese vaarwegsystemen. IVS Next verkrijgt zijn informatie uit aanmeldsystemen als BICS.

Onderliggende pagina