IVS Next

Het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS Next) is bedoeld voor alle schepen die gebruikmaken van de Nederlandse hoofdvaarwegen, maar richt zich met name op de binnenvaart.

Door middel van het systeem registreert een schipper zijn scheeps- en ladingsgegevens eenmalig. Na aanmelding bij een IVS-post blijven de relevante gegevens langs de hele vaarroute beschikbaar.

Doorstroming

De gegevens van een schip hoeven niet telkens opnieuw te worden doorgegeven. Dit systeem verbindt sluizen, verkeersposten en enkele bruggen op de meeste Nederlandse vaarwegen en dat bevordert een snelle gang van zaken bij sluizen, bruggen en verkeersposten. Hierdoor kunnen schippers op schema varen en hun lading op tijd afleveren.

Gegevens

Alle informatie die met IVS Next wordt verzameld geeft een duidelijk beeld van de totale scheepvaart op de hoofdvaarwegen in bepaalde periodes. De informatie uit IVS Next is niet alleen belangrijk voor Rijkswaterstaat maar ook voor regionale waterbeheerders en havens. Met de gegevens uit het systeem kunnen zij beter adviseren over transport op het water.

Vertrouwelijk

IVS Next is niet beschikbaar voor anderen zoals belastinginspecteurs of controleurs van vaartijden of bemanningsregelingen. Hulpverleners krijgen de gegevens alleen in geval van nood. Rijkswaterstaat heeft regels vastgesteld om de vertrouwelijke behandeling van gegevens te garanderen.

Samenhang

Er is een sterke samenhang tussen IVS Next en andere systemen zoals de EDI-Berichtendienst, Infraweb en andere Europese vaarwegsystemen. IVS Next verkrijgt zijn informatie uit aanmeldsystemen als BICS.

Onderliggende pagina