River Information Services

Een veilige en efficiƫnte binnenvaart is erg belangrijk voor het transport in Europa. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de Europese landen onmisbaar. Om die samenwerking te verbeteren ontwikkelt de Europese Unie een gezamenlijk informatienetwerk: River Information Services.

Met River Information Services (RIS) kan binnen heel Europa op een gestandaardiseerde manier informatie worden uitgewisseld over en met schepen, bijvoorbeeld over hun lading en hun route. Een schipper hoeft zich nog maar 1 keer elektronisch aan te melden, aan het begin van zijn reis. Schippers en verladers kunnen efficiƫnter werken en Rijkswaterstaat zal de scheepvaart beter kunnen begeleiden.

De diensten van RIS

RIS is een verzameling diensten. Het initiatief komt van de Europese Unie. In Nederland zal Rijkswaterstaat een aantal diensten aanbieden. Met RIS gaat het om het delen van informatie. Daarom zullen ondernemers, schippers, vaarwegbeheerders en andere overheden met elkaar aan die diensten moeten werken. Dankzij de richtlijnen van de EU zijn de diensten van RIS straks in heel Europa te gebruiken.

De diensten van RIS:

  • Vaarweginformatie
  • Verkeersinformatie
  • Verkeersmanagement
  • Calamiteitenbestrijding
  • Informatie voor vervoerslogistiek
  • Statistieken
  • Afhandeling van vaarwegheffingen en havengelden

In ontwikkeling

De diensten zijn nog in ontwikkeling. Het is dan ook nog niet duidelijk welke apparatuur er voor nodig is of op welke manier de informatie uiteindelijk aangeboden wordt. Zodra er meer informatie over een dienst beschikbaar is wordt die hier gepresenteerd.