BICS

De elektronische communicatie tussen schippers en vaarwegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat en havenautoriteiten, vindt plaats via het BICS. BICS maakt de uitwisseling van gegevens op het water snel en eenvoudig. Bovendien verloopt deze uitwisseling strikt vertrouwelijk.

Rijkswaterstaat biedt schippers aan gratis BICS te gebruiken. Meldingen die via BICS verlopen voldoen niet alleen aan de gewone meldplicht, maar ook aan de internationale standaarden én aan de elektronische meldplicht voor de doelgroep schepen, zoals beschreven in het RPR 12.01.

Elektronisch aanmelden

BICS is een applicatie waarmee schippers hun reis- en ladinggegevens elektronisch melden aan de vaarwegbeheerder en havenautoriteiten. Die verwerken de gegevens in IVS Next of in een ander systeem van de vaarwegbeheerder.

BICS is beschikbaar in meerdere talen (momenteel Engels, Frans, Duits en Nederlands). Dit bevordert de communicatie met de systemen van andere Europese landen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat BICS in heel Europa wordt toegepast.

Waar kunt u BICS gebruiken?

Op dit moment kunt u zich met BICS langs de gehele Rijn (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) elektronisch melden. Daarnaast wordt elektronisch melden gefaseerd ingevoerd in België, Frankrijk, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Roemenië en Oekraïne.

Voordelen

BICS brengt veel voordelen met zich mee:

  • BICS is strikt vertrouwelijk.
  • BICS is snel en betrouwbaar. U vult gemakkelijk gestandaardiseerde lijsten in.
  • Met BICS voldoet u aan de elektronische meldplicht.
  • BICS verzorgt automatisch de opgaven voor de economische statistieken aan het CBS. U hoeft zelf niet meer maandelijks deze gegevens te verstrekken.
  • In BICS is het BAS-programma (Berekening en Analyse van de Seinvoering, de kegels) geïntegreerd. Met één druk op de knop weet u of uw (gevaarlijke) lading over water mag worden vervoerd en welke seinvoering daarbij hoort.

Meer informatie vindt u op de BICS-website

Contact

Heeft u vragen over het gebruik van BICS of over het aanvragen van de benodigde accounts? Neem dan contact op met de BICS helpdesk. Deze is te bereiken op +31 (0)88 2022600.

Onderliggende pagina