Verkeersposten

De Nederlandse vaarwegen kennen, net als de verkeerswegen, drukke knooppunten. Voor de schippers is het vaak moeilijk om op zo’n druk punt het overzicht te bewaren. Als we daar geen hulp bieden, kan dit gevaarlijke situaties opleveren.

De verkeersposten voor het scheepvaartverkeer overzien de drukste en belangrijkste plaatsen in het Nederlandse netwerk van vaarwegen.

Contact met schippers

Vanuit de verkeersposten assisteren verkeersleiders van Rijkswaterstaat schippers bij het varen over onoverzichtelijke en drukke punten. Dit heet Vessel Traffic Service. Via de marifoon, een zendontvanger voor communicatie en berichtgeving over korte afstand, hebben de verkeersleiders contact met de schippers. De verkeersleiders informeren de schippers over de toestand van de vaarweg en het verkeersaanbod

In de verkeerspost wordt met een radar en met behulp van de marifoon van de positie de schepen bepaald. Die informatie gebruikt de verkeersleider om schippers te adviseren en instructies te geven. De radarbeelden en de gesprekken over de marifoon worden opgenomen en bewaard. Zo kan bij een ongeluk na afloop nagegaan worden wat er fout gegaan is.

Coördinator

Als er een ongeluk of een andere calamiteit plaatsvindt, is de verkeerspost van Rijkswaterstaat de coördinator van de hulpverlening. De verkeerspost onderhoudt directe contacten met patrouilleschepen van Rijkswaterstaat, de politie en de havendiensten, met de regionale politie en brandweer, de drinkwater- en energiebedrijven en met andere verkeersposten in Nederland en België.

De rivieren zijn natuurlijk niet alleen in gebruik als vaarwegen. De afvoer van water gaat ook via het rivierenstelsel. Vanuit de verkeersposten wordt de bestrijding van verontreiniging en ijs in het water gecoördineerd.

Vergunningverlening en handhaving

Rijkswaterstaat heeft verschillende posten door Nederland die het water en waterverkeer in de gaten houden.

Zij behandelen vragen over:

  • waterverontreinigingen
  • scheepsongevallen, strandingen, zinken etc.
  • ongewone sterfte van watervogels en vissen
  • storingen aan betonning en rivierverlichting
  • ondiepten in het vaarwater
  • alle bijzonderheden die u op of aan het water waarneemt

Verkeersposten in Nederland zijn: