Scheepvaartverkeersbegeleiding

Nederland heeft drukke zeeën en vaarwegen. Onze Noordzee is zelfs een van de drukste zeeën ter wereld. Daarom is het belangrijk dat het scheepvaartverkeer goed begeleid wordt en dat de veiligheid goed op orde is. Dat vinden wij bij Rijkswaterstaat ook en daarom is veiligheid een van onze kerntaken.

Rijkswaterstaat zet verschillende middelen in om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Zo onderhouden verkeersleiders in de verkeersposten contact met de schippers en assisteren hen op drukke vaarpunten.

Meting

Daarnaast is Rijkswaterstaat een bron van kennis voor alles wat met metingen voor de scheepvaart te maken heeft. Onze kennis is nodig om stormvloeden te kunnen voorspellen en voor onderzoek, bijvoorbeeld naar de stijging van de zeespiegel. Het Meetnet Noordzee van Rijkswaterstaat verzamelt daarom gegevens over het weer, het water en de wind. Dit gebeurt op 10 meetlocaties op zee.

Vaarmarkering

Voor een vlotte en veilige reis maakt de beroepsvaart gebruik van radarsystemen. Lichtboeien, bakens en tonnen markeren vaarroutes, -geulen en gevaarlijke locaties. Deze markeringen zijn herkenbaar aan hun kleur, vorm en opschrift. 

Rijkswaterstaat zorgt voor de plaatsing en het onderhoud van deze markeringen. Het gaat om 800 lichtboeien, 3000 tonnen en bakens en 300 lichten. Lichten in havens en op oevers zorgen ervoor dat schepen op een veilige manier rivieren en havens kunnen naderen.

Internationaal

Niet alleen in Nederland vinden we het belangrijk om veilig te varen. Zo is een veilige en efficiënte binnenvaart erg belangrijk voor het transport in Europa. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de Europese landen onmisbaar.

Om die samenwerking te verbeteren ontwikkelt de Europese Unie een gezamenlijk informatienetwerk: River Information Services (RIS). Met RIS kan binnen heel Europa op een gestandaardiseerde manier informatie worden uitgewisseld over en met schepen, bijvoorbeeld over hun lading en hun route.