Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 70 projecten gevonden.

Maas: onderhoud en reparatie John S. Thompsonbrug Grave

We onderhouden de John S. Thompsonbrug in Grave. We vervangen de verflaag, wegdek en fietspad.

Schelde-Rijnkanaal: werkzaamheden Tholensebrug

We vervangen 2 voegovergangen van de Tholensebrug over het Schelde-Rijnkanaal, die aan het eind van hun technische levensduur zijn.

Merwedekanaal: reparatie deuren en vervolgrenovatie Koninginnensluis

We voeren een versnelde renovatie uit aan de scharnieren van de ebdeuren van de Koninginnensluis. In de tweede fase pakken we meer onderdelen aan.

Oost-Nederland: onderhoud van rivieren en kanalen

De rivieren en kanalen in Oost-Nederland moeten goed bevaarbaar blijven. Daarom voeren we onderhoud uit.

Buitenhaven IJmuiden: verwijderen baggerspecie Averijhavendepot

We verwijderen baggerspecie uit het Averijhavendepot in de gemeente Velsen om het gebied klaar te maken voor de ontwikkeling van de Energiehaven.

Onderhoud aan schuifaanslagen Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de schuifaanslagen, zijaanslagen en schuiven van de Oosterscheldekering en maakt deze onderdelen weer toekomstbestendig.

Inspecties aan 10 bruggen in Zeeland

Vooruitlopend op het grote onderhoud aan de Zeeuwse Rijksbruggen, voeren we van december 2020 tot mei 2021 inspecties uit.

IJssel: onderhoud Molenbrug bij Kampen

In 2021 plegen we noodzakelijk onderhoud aan de Molenbrug. Zo stroomt het verkeer in de regio ook in de toekomst vlot en veilig door via de N764.

Noord-Brabant en Midden-Limburg: onderhoud 7 kanaalbruggen

Tussen juni en september 2021 voeren we aan 6 Brabantse Kanaalbruggen en 1 Limburgse kanaalbrug onderhoudswerkzaamheden uit.

Oosterschelde: baggeren van 6 havens rondom de Oosterscheldekering

Omdat op de bodem van de havens rondom de Oosterscheldekering zich een steeds dikker wordende laag slib verzameld, gaan we de 6 havens baggeren.