Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 84 projecten gevonden.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: renovatie kanaal fase 1

We renoveren vanaf medio 2023 de kanalen binnen de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voor een veilige, beschikbare en toekomstbestendige vaarweg voor de scheepvaart.

Merwedekanaal: herstel kades

Door het aanpakken van de verouderde kades van het Merwedekanaal kunnen de 19e-eeuwse kademuren in ere hersteld worden.

Maas: reparatie stuw Linne

Rijkswaterstaat repareert de stuw bij Linne, die beschadigd is geraakt nadat 2 duwbakken er tegenaan gedreven zijn. Lees hier meer over dit project.

Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever bij gemaal De Zaayer

We leggen bij Maassluis een getijdenpark aan. Zo werken we binnen de Kaderrichtlijn Water aan waterkwaliteit, -veiligheid en natuur.

Groot onderhoud remming- en geleidewerken in Zeeland

Om de steigers en remming- en geleidewerken bij bruggen en sluizen in Zeeland veilig en betrouwbaar te houden, voeren we op 10 locaties onderhoud uit.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Friese bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw

We voeren een (MIRT-)verkenning uit voor de vervanging van 3 Friese bruggen die aan het eind van hun levensduur zijn en waar grote schepen niet kunnen passeren.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Friese bruggen Kootstertille en Schuilenburg

De bruggen Kootstertille en Schuilenburg voldoen niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg en zijn aan vervanging toe. We bekijken een aquaduct als alternatief.

Maas-Waalkanaal: onderhoud sluizen Heumen en Weurt

De sluiscomplexen bij Weurt en Heumen zijn nodig toe aan grondig onderhoud. Rijkswaterstaat werkt daarom de komende jaren aan de sluizen.

Oosterschelde: renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat renoveert de bewegingswerken van de Oosterscheldekering. Zo blijft de kering goed werken en houden we onze voeten droog.

Krammersluizen: onderhoud op en om het complex

We voeren onderhoud op en om het Krammersluizencomplex uit. Verschillende onderdelen op en om de sluizen naderen het einde van hun levensduur.