Lekkanaal: bescherming waterwinning Nieuwegein

Waarom

  • Water uit het Lekkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
  • We hebben bedreigingen voor de waterkwaliteit van het Lekkanaal en specifiek bij Nieuwegein in kaart gebracht.
  • De belangrijkste risico’s komen van calamiteiten bij nabijgelegen bedrijven en scheepvaart, waterbouwkundige werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen.

Alle maatregelen

Hoe

uitvoeren maatregelen die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder.

Wanneer

Klaar: 2027

Deze planning kan nog veranderen.

Meer over de planning

Veelgestelde vragen

Onderliggende pagina's