Lekkanaal: bescherming waterwinning Nieuwegein

Lekkanaal: bescherming waterwinning Nieuwegein

Waarom

  • Water uit het Lekkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
  • We hebben bedreigingen voor de waterkwaliteit van het Lekkanaal en specifiek bij Nieuwegein in kaart gebracht.
  • De belangrijkste risico’s komen van de aanwezige bedrijven, ruimtelijke ontwikkelingen, beroepsscheepvaart en toename van microverontreinigingen in oppervlaktewater.

Alle doelen en resultaten

Hoe

uitvoeren maatregelen die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder.

Wanneer

Klaar: 2021

Deze planning kan nog veranderen.

Meer over de planning

Veelgestelde vragen

Onderliggende pagina's