Zwolle-IJsselkanaal: renovatie Spooldersluis en Spooldersluisbrug

Waarom

  • De Spooldersluis en de Spooldersluisbrug zijn gebouwd in 1963.
  • Door lang en intensief gebruik is er steeds meer kans op storingen.
  • Om de sluis en de brug veilig en beschikbaar te houden voor scheepvaart en wegverkeer renoveert Rijkswaterstaat het hele sluiscomplex grondig.
  • Ook blijft de sluis dankzij de renovatie goed werken als onderdeel van de primaire waterkering.

Alle doelen en resultaten

Hoe

vervangen bewegingswerken, moderniseren bediening en besturing, onderhoud

vervangen bewegingswerken, moderniseren bediening en besturing, onderhoud

Heb ik last van de werkzaamheden?

In 2024 sluiten we de Spooldersluis en de Spooldersluisbrug een aantal keer af voor voorbereidende werkzaamheden. In 2025 is in de periode april tot en met juli een langere afsluiting nodig. Zodra er meer bekend over is, leest u dit op deze pagina.

We doen er alles aan om hinder door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. We houden daarbij rekening met wegverkeer, scheepvaartverkeer en de recreatievaart.

Scheepvaart

Actuele informatie voor de scheepvaart plaatsen we op de website Vaarweginformatie en de teletekstpagina 721 Nederlandse binnenvaart.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2026
Juni 2024

Onderzoek sluisdeuren

2025

Uitvoering renovatie

2026

Afronding project

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning en aanpak

Nieuws