Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 84 projecten gevonden.

Eemskanaal: afronding werkzaamheden vervangen damwanden

De dijk langs het Eemskanaal wordt versterkt. We plaatsen damwanden, zodat de dijk veilig is. Hierdoor beschermen we de omgeving en zorgen we voor een goede doorstroming.

Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Rijkswaterstaat richt de oevers van getijdenpark Maashaven bij de Nieuwe Maas opnieuw in. Hierdoor ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

Oosterschelde: baggeren Zandkreekgeul

We baggeren de Zandkreekgeul, zodat de recreatie- en beroepsvaart goed tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer kan varen.

Selectieve onttrekking bij zeesluis IJmuiden

We bouwen een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex IJmuiden. Hierdoor stroomt zout water terug naar zee.

Kanaal van Gent naar Terneuzen: bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

We zorgen dat Zeeland via het Kanaal van Gent naar Terneuzen goed bereikbaar blijft. Daarom renoveren en updaten we de draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen tot circa 2030 een groot aantal werken in de provincie Zeeland. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.

Boven-Rijn: proef sedimentsuppletie

We voeren een proefproject uit om de daling van de Boven-Rijn rivierbodem als gevolg van bodemerosie tegen te gaan.

Maas: gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Het doel van de grootschalige herinrichting tussen Ooijen en Wanssum in Noord-Limburg is bescherming tegen hoogwater, natuurontwikkeling en een economische impuls. We maken Ooijen-Wanssum tot een leefbaarder gebied, met bescherming tegen water en 340 ha aan nieuwe natuur.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Paddepoelsterbrug

We vervangen de aangevaren Paddepoelsterbrug door een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug, verbreden de vaarweg en zoeken naar een structurele oplossing.

Oosterschelde: modernisering beveiliging Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat moderniseert de beveiliging op en rondom de Oosterscheldekering. Zo maken we de kering toekomstbestendig.