Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 70 projecten gevonden.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: vervangen Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug voldoet niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg. Daarom doen we doen onderzoek naar mogelijke varianten voor een beweegbare brug.

Wieringerhoek: nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee

We verkennen opties voor nieuw leefgebied om het IJsselmeer toekomstbestendig te maken, waarbij we hoogwaardige natuur verbinden met een sterke economie.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Paddepoelsterbrug

We vervangen de aangevaren Paddepoelsterbrug door een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug, verbreden de vaarweg en zoeken naar een structurele oplossing.

Oosterschelde: modernisering beveiliging Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat moderniseert de beveiliging op en rondom de Oosterscheldekering. Zo maken we de kering toekomstbestendig.

Groot onderhoud remming- en geleidewerken in Zeeland

Om de steigers en remming- en geleidewerken bij bruggen en sluizen in Zeeland veilig en betrouwbaar te houden, voeren we op 10 locaties onderhoud uit.

Maas-Waalkanaal: onderhoud sluizen Heumen en Weurt

De sluiscomplexen bij Weurt en Heumen zijn nodig toe aan grondig onderhoud. Rijkswaterstaat werkt daarom de komende jaren aan de sluizen.

Kanaal van Gent naar Terneuzen: bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

We zorgen dat Zeeland via het Kanaal van Gent naar Terneuzen goed bereikbaar blijft. Daarom renoveren en updaten we de draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen tot circa 2030 een groot aantal werken in de provincie Zeeland. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.

Oosterschelde: onderhoud aan civiele werken Oosterscheldekering

Aanlegvoorzieningen rondom de Oosterscheldekering en bij de Veersedam en de Brouwersdam hebben onderhoud nodig.

Oude Maas: proefproject brugopeningsvoorspeller Botlekbrug en Spijkenisserbrug

Om de informatievoorziening te verbeteren, doen we een proef met het voorspellen van openingstijden van de Botlekbrug en Spijkenisserbrug.