Amsterdam-Rijnkanaal: renovatie Prinses Marijkesluis

Waarom

  • De Prinses Marijkesluis speelt een belangrijke rol bij het keren en afvoeren van hoogwater in en uit het Amsterdam-Rijnkanaal.
  • Door een renovatie blijft de Prinses Marijkesluis en het bijbehorende complex in de toekomst beschikbaar en betrouwbaar.
  • Hierdoor blijft het Betuwepand, tussen de Waal en de Lek, beschermd tegen hoogwater en kan iedereen in de omgeving veilig blijven wonen en werken.
  • Ook blijft het Amsterdam-Rijnkanaal beschikbaar bij hoogwater als hoofdvaarweg voor de scheepvaart.

Alle doelen en resultaten

Hoe

renoveren sluisdeuren, remmingwerk, bedienings- en gemaalgebouwen en scheuren in het beton van de sluiskolken en brugpijlers

vervangen bedienings- en besturingssoftware van de keerschuif en schutsluizen

Wat gaan we doen?

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren de Prinses Marijkesluis renoveren. Zo zorgen we ervoor dat we de Prinses Marijkesluis ook in de toekomst veilig kunnen blijven gebruiken. Hierdoor blijft het Betuwepand, tussen de Waal en de Lek, beschermd tegen hoogwater. Ook kan de scheepvaart tijdens hoogwater op de Lek het Amsterdam-Rijnkanaal blijven gebruiken. 

We gaan werken aan onder andere de sluisdeuren, bedienings- en gemaalgebouwen, brugpijlers, keerschuif en herstellen beton. De bediening en besturing vervangen we en we zorgen dat het complex voldoet aan de veiligheidseisen.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is op dit moment nog geen sprake van overlast. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2024.

Alle hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2027
2024

Start werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws