Amsterdam-Rijnkanaal: renovatie Prinses Marijkesluis

Amsterdam-Rijnkanaal: renovatie Prinses Marijkesluis

Waarom

  • De Prinses Marijkesluis speelt een belangrijke rol bij het keren en afvoeren van hoogwater in en uit het Amsterdam-Rijnkanaal.
  • Door een renovatie blijft de Prinses Marijkesluis en het bijbehorende complex in de toekomst beschikbaar en betrouwbaar.
  • Hierdoor blijft het Betuwepand, tussen de Waal en de Lek, beschermd tegen hoogwater en kan iedereen in de omgeving veilig blijven wonen en werken.
  • Ook blijft het Amsterdam-Rijnkanaal beschikbaar bij hoogwater als hoofdvaarweg voor de scheepvaart.

Alle doelen en resultaten

Hoe

renoveren sluisdeuren, remmingwerk, bedienings- en gemaalgebouwen en scheuren in het beton van de sluiskolken en brugpijlers

vervangen bedienings- en besturingssoftware van de keerschuif en schutsluizen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is op dit moment nog geen sprake van overlast. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2023.

Alle hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: eind 2025
Tweede kwartaal 2023

Start realisatiefase

Eerste kwartaal 2025

Uitvoering klaar

Vierde kwartaal 2025

Oplevering en overdacht nieuwe Prinses Marijkesluis

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning