Buitenhaven IJmuiden: verwijderen baggerspecie Averijhavendepot [Buitenhaven IJmuiden: verwijderen baggerspecie Averijhavendepot]

Buitenhaven IJmuiden: verwijderen baggerspecie Averijhavendepot [Buitenhaven IJmuiden: verwijderen baggerspecie Averijhavendepot]

Waarom

  • Het depot is indertijd gebouwd als tijdelijke oplossing om de vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan.
  • Het depot wordt leeggehaald. Hierbij komt ongeveer 850.000 m3 vervuilde baggerspecie vrij.
  • De specie wordt verscheept en veilig opgeslagen in het Rijksdepot De Slufter. Mogelijk gaat een klein (rest)deel van het slib naar Rijksdepot IJsseloog.
  • Na het leeghalen is het gebied klaar voor de ontwikkeling tot Energiehaven.

Hoe

De baggerspecie wordt vanuit het depot via een volledig gesloten systeem getransporteerd tot in een transportschip.
Vervolgens wordt het bagger verscheept naar een ander baggerdepot van het rijk, waarna het gebied wordt schoongemaakt en opgeleverd.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Voor de werkzaamheden worden maatregelen genomen waardoor eventuele hinder voor de weggebruiker, de omgeving en de scheepvaart tot het minimum beperkt zal worden. De Reijndersweg blijft gedurende het hele project gewoon open. Ook het uitkijkpunt van de Averijhaven en de parkeerplaatsen bij het restaurant blijven open.

Wanneer

Gereed: mei 2022
Mei 2022

Project afgerond

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Zie ook