Buitenhaven IJmuiden: verwijderen baggerspecie Averijhavendepot

Waarom

  • Het depot is indertijd gebouwd als tijdelijke oplossing om de vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan.
  • De baggerspecie die weggehaald kon worden, is inmiddels verscheept en veilig opgeslagen in de Rijksdepots De Slufter en IJsseloog.
  • Na het leeghalen is het gebied klaar voor de ontwikkeling tot Energiehaven.

Hoe

de baggerspecie is vanuit het depot via een volledig gesloten systeem getransporteerd tot in een transportschip

vervolgens is de bagger verscheept naar een ander baggerdepot van het rijk, waarna het gebied wordt schoongemaakt en opgeleverd

Vervolg: fase 2

Als vergunninghouder ziet Rijkswaterstaat erop toe dat er een plan van aanpak gemaakt wordt voor het verwijderen van het resterende deel van de tijdelijke baggerstortlocatie (fase 2). Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met de Energiehaven.

Wanneer

Fase 1: Afgerond midden 2022

Video: Inhijsen van het baggerschip

(Mensen met fluorescerende jassen aan kijken bij een bouwplaats toe hoe een werkschip met een kraan omhooggehesen wordt.) SPANNENDE MUZIEK (Langzaam tilt de gele kraan het schip over de dijk heen naar het water.) DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER (Terwijl het schip nog boven het water hangt, komt er verderop een ander vaartuig aangevaren. Het werkschip ligt nu bijna in het water. Een foto waarop het schip in het water ligt.) DE SPANNENDE MUZIEK ZWELT AAN DE SPANNENDE MUZIEK EBT WEG EN STOPT (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.)

Zie ook

Onderliggende pagina