Buitenhaven IJmuiden: verwijderen baggerspecie Averijhavendepot

Buitenhaven IJmuiden: verwijderen baggerspecie Averijhavendepot

Waarom

  • Het depot is indertijd gebouwd als tijdelijke oplossing om de vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan.
  • Het depot wordt leeggehaald. Hierbij komt ongeveer 850.000 m3 vervuilde baggerspecie vrij.
  • De specie wordt verscheept en veilig opgeslagen in het Rijksdepot De Slufter. Mogelijk gaat een klein (rest)deel van het slib naar Rijksdepot IJsseloog.
  • Na het leeghalen is het gebied klaar voor de ontwikkeling tot Energiehaven.

Hoe

de baggerspecie wordt vanuit het depot via een volledig gesloten systeem getransporteerd tot in een transportschip.

vervolgens wordt het bagger verscheept naar een ander baggerdepot van het rijk, waarna het gebied wordt schoongemaakt en opgeleverd.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Voor de werkzaamheden worden maatregelen genomen waardoor eventuele hinder voor de weggebruiker, de omgeving en de scheepvaart tot het minimum beperkt zal worden. De Reijndersweg blijft gedurende het hele project gewoon open. Ook het uitkijkpunt van de Averijhaven en de parkeerplaatsen bij het restaurant blijven open.

Wanneer

Klaar: medio 2022
Medio 2022

Project afgerond

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Video: Inhijsen van het baggerschip

(Mensen met fluorescerende jassen aan kijken bij een bouwplaats toe hoe een werkschip met een kraan omhooggehesen wordt.) SPANNENDE MUZIEK (Langzaam tilt de gele kraan het schip over de dijk heen naar het water.) DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER (Terwijl het schip nog boven het water hangt, komt er verderop een ander vaartuig aangevaren. Het werkschip ligt nu bijna in het water. Een foto waarop het schip in het water ligt.) DE SPANNENDE MUZIEK ZWELT AAN DE SPANNENDE MUZIEK EBT WEG EN STOPT (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.)

Zie ook

Onderliggende pagina's