Afgedamde Maas: bescherming waterwinning Brakel

Waarom

  • Water uit de Afgedamde Maas wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
  • Er zijn structurele en incidentele bedreigingen voor de waterkwaliteit van de Afgedamde Maas.
  • Er zijn mogelijk toekomstige risico’s vanwege ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van het innamepunt, waarbij het drinkwaterbelang niet of niet voldoende aandacht krijgt.

Alle doelen en resultaten

Hoe

maatregelen uitvoeren die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Klaar: 2027
1 januari 2022

Begin uitvoering maatregelen

2027

Uitvoering maatregelen afgerond

Deze planning kan nog veranderen

Bekijk de hele planning

Informatie gebiedsdossier en uitvoeringsprogramma

In een gebiedsdossier zijn de risico’s voor de waterwinning inzichtelijk gemaakt. Voor ieder drinkwaterinnamepunt stellen we een gebiedsdossier op.

In het uitvoeringsprogramma zijn concrete afspraken vastgelegd over de te nemen maatregelen. Het programma is opgesteld onder regie van Rijkswaterstaat. Het uitvoeren van de maatregelen gebeurt door verschillende organisaties.

Documenten

Op de website Rijkswaterstaat Rapportendatabank zijn 2 openbare documenten beschikbaar met meer informatie over de bescherming van de waterwinning:

Onderliggende pagina's