Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 81 projecten gevonden.

Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en oevers

We verlagen de kribben en oevers langs het Pannerdensch Kanaal, zodat het riviergebied veiliger wordt.

Waal: renovatie Waalbrug Nijmegen

De Waalbrug in Nijmegen is een belangrijke schakel voor lokaal en regionaal verkeer. We renoveren de Waalbrug, zodat het verkeer ook in de toekomt vlot en veilig over de brug kan.

Noordervaart: verbetering water aan- en doorvoer

We bereiden onderhoudswerkzaamheden voor aan oevers en bruggen en vergroten de watercapaciteit van de Noordervaart zodat er meer water naar de achterliggende Peelregio kan.

Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe we onze kust na 2020 het beste kunnen onderhouden en Nederland kunnen beschermen tegen het water.

Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk

We leggen een nieuwe overnachtingshaven aan bij Spijk, zodat schippers op de Waal voldoende kunnen rusten. Zo zorgen voor een veilige scheepvaart.

Merwedes: aanleg overnachtingsplaatsen

Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe overnachtingsplaatsen in de Merwedes voor vlottere en veilige doorstroming van de binnenvaart.

Haringvliet: Haringvlietsluizen op een kier

Door de sluizen van de Haringvlietdam op een kier te zetten, komt natuur terug die door de afdamming verdwenen was.

Project Afsluitdijk

Rijkswaterstaat geeft de Afsluitdijk een opknapbeurt. We maken de dijk overslagbestendig, plaatsen pompen en maken de sluizen sterker.

Terneuzen: bouw Nieuwe Sluis

De sluizen bij Terneuzen breiden we uit met een nieuwe sluis, zodat schepen vlotter kunnen doorstromen tussen Nederland, België en Frankrijk.

Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Rijkswaterstaat legt ondiepe zones aan in het Ketelmeer en Zwarte Meer, zodat de visstand verbetert.