Oostvaardersoevers: Naar een robuuste en beleefbare verbinding

Oostvaardersoevers: Naar een robuuste en beleefbare verbinding

Waarom & Hoe

  • De uitwisseling van water met daarin voedingsstoffen is niet mogelijk tussen het Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen, aangezien zij geïsoleerd liggen van elkaar.
  • Vissen kunnen moeilijk van het ene naar het andere gebied trekken.
  • De overgang van het diepe Markermeer en ondiepere Oostvaarderplassen en Lepelaarplassen is erg plotseling.
  • Een verbinding zorgt dat een vitaal en gevarieerd zoetwater merengebied ontstaat dat robuust genoeg is om klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische groei en toenemende recreatie op te vangen.
  • De noodzakelijke maatregelen kunnen elkaar versterken, zodat met innovatieve waterbouw een aantrekkelijker, beleefbaarder en veiliger merengebied ontstaat.

Alle doelen en resultaten

3 gebieden met elkaar verbinden

door intensieve participatie met de omgeving vanaf verkenning

met deze verbindingen helpen we vissen obstakels zoals sluizen, dammen en gemalen te omzeilen

Heb ik last van de werkzaamheden?

  • Project nog niet in uitvoering

Wanneer de werkzaamheden voor dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Waarom

Klaar: onbekend
2019 - 2021 Verkenningsfase (resultaat is Voorkeursbeslissing)
2021 - 2023 Planuitwerking (resultaat is Projectbeslissing, besluitvorming of de realisatie kan starten)
2023 - 2024 Voorbereiding realisatie

Bekijk de hele planning

Nieuwe Omgevingswet

Oostvaardersoevers is een pilotproject om te werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Dit betekent dat wij de omgeving vanaf de verkenning betrekken bij de projectontwikkeling. Hierbij beperken we ons niet tot de officiële inspraakmomenten.

Met het project Oostvaardersoevers willen 7 regionale partijen een water- en visverbinding realiseren van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Deze verbinding zorgt voor versterking van de natuur in Nationaal Park Nieuw Land. De 7 partijen zijn: provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, het Flevo-landschap, gemeente Almere, gemeente Lelystad en Waterschap Zuiderzeeland. Bekijk de video over het Project Oostvaardersplassen.

Op de hoogte blijven

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van de Oostvaardersoevers.