Oostvaardersoevers: waar meer en moeras elkaar vinden en versterken

Waarom

  • De uitwisseling van water en voedingsstoffen is tussen het Markermeer, de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen niet (goed) mogelijk.
  • Ook kunnen vissen moeilijk van het diepe Markermeer naar de ondiepere Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen trekken.
  • Door verbindingen, zoals water in- en uitlaten en vispassages met geleidelijke overgangen aan te leggen, zorgen we voor een sterk en levendig watergebied voor dieren en planten.

Alle doelen en resultaten

Hoe

met innovatieve waterbouw een aantrekkelijk, (be)leefbaar en veilig watergebied maken

verbindingen aanleggen die vissen helpen obstakels zoals sluizen, dammen en gemalen te passeren

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op dit moment kijken we met de omgeving en onze partners wanneer het project van start kan gaan.

Daarvoor is een projectbeslissing nodig. Deze nemen we eind 2025. Als de werkzaamheden starten en de hinder van deze werkzaamheden bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: onbekend
2022 - 2025

Planfase

2026 - 2027

Voorbereiding uitvoering

2027

Start uitvoering

Bekijk de hele planning

Nieuws