Waddenzee: renovatie veerdam Holwerd

Waarom

  • Bepaalde kritische onderdelen van de Veerhaven Holwerd zijn aan het einde van hun levensduur.
  • In de periode begin 2022 tot begin 2024 worden daarom verschillende werkzaamheden in fases uitgevoerd.
  • De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Hoe

vervanging enkele damwanden, opnieuw asfalteren toegangsweg De Grandyk op de veerdam, vervangen kabels en leidingen concessieterrein

opnieuw asfalteren opstelterrein auto’s, vernieuwen bestrating en hekwerken concessieterrein, vernieuwing elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties, revisie van beweegbare delen van bruggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Gedurende de periode van de werkzaamheden zal er enige hinder ontstaan voor passagiers van de veerdienst Holwerd – Ameland van Wagenborg Passagiersdiensten, doordat er onderhoud aan het terrein wordt uitgevoerd. Hierdoor is niet het volledige terrein beschikbaar. Passagiers van de veerdienst wordt geadviseerd niet eerder dan 30 minuten voor vertrek aanwezig te zijn.

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de veerdienst Holwerd – Ameland en Arriva (lijn 166 en 660). Ook het parkeerterrein op de veerdam blijft gewoon bereikbaar.

Voor nood- en hulpdiensten blijft de veerdam altijd bereikbaar.

Wanneer

Klaar: 2024
2023

Renovatie en onderhoud concessieterrein veerdam Holwerd

Midden 2023 – begin 2024

Revisie autobrug en voetgangersbrug

Deze planning kan nog veranderen. Door een faillissement van een van de aannemers van de Bouwcombinatie is de oorspronkelijke planning niet haalbaar. Een detailplanning volgt, zodra de Bouwcombinatie aangeeft op welke manier het wegvallen van een van de combinanten wordt ingevuld.

Nieuws

Onderliggende pagina's