Planning en aanpak

Voor bepaalde kritische onderdelen van de veerdam Holwert is onderhoud noodzakelijk. Op deze pagina vindt u de planning en aanpak van het project renovatie veerdam Holwert.

Wanneer

Klaar: 2024
Gereed

Vervanging damwanden en asfalteren Grandyk

20 juni 2023 - midden 2024

Revisie autobrug en voetgangersbrug

Begin - midden 2024

Renovatie en onderhoud concessieterrein veerdam Holwert

Deze planning kan nog veranderen.