Werkzaamheden

Werkzaamheden veerdam Holwert najaar 2023

Gepubliceerd op: 11 september 2023, 13.35 uur - Laatste update: 11 september 2023, 14.13 uur

In september 2023 vinden er op de veerdam Holwert diverse werkzaamheden plaats in het kader van de renovatie van de veerinrichting. De werkzaamheden brengen weinig tot geen hinder met zich mee voor de passagiers van de veerdienst naar Ameland.

Diverse werkzaamheden

Op werkdagen, na afloop van de laatste afvaart, worden ‘s nachts de meerpalen geconserveerd. Er wordt gewerkt aan de kade, waarbij een nieuw deksloof wordt aangebracht. Met een deksloof wordt de bovenkant van de damwanden afgedekt en beschermd. Tevens wordt de stormpaal aan de kopse kant van de dam vervangen, een nieuwe elektriciteitsbunker geplaatst en de Rijkssteiger wordt uitgehesen voor renovatie.

In afstemming met Rederij Wagenborg kunnen ter plaatse borden worden geplaatst voor een afwijkende looproute. De kop van de pier zal van september tot eind 2023 beperkt bereikbaar zijn voor verkeer.

Terugplaatsen gerenoveerde autobrug

Begin november staat het terugplaatsen van de gerenoveerde autobrug gepland. Om de hinder tot een minimum te beperken zal deze brugwissel buiten de afvaarten van de veerdienst in de nacht plaats vinden.

Tot eind 2023 staan ook diverse terreinwerkzaamheden gepland. De opstelstroken voor de auto’s voor de veerdienst naar Ameland worden opnieuw geasfalteerd en wordt er nieuwe belijning aangebracht. Daarnaast wordt het terrein voor voetgangers tussen de terminal en voetgangersbrug voorzien van nieuw straatwerk en worden de hekwerken vervangen door nieuwe.

Renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied

Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de veerinrichting in Holwert en geeft opdracht voor deze werkzaamheden. Spie en De Boer & De Groot voeren namens de Bouwcombinatie Veerhavens de werkzaamheden uit.

De werkzaamheden aan de veerdam in Holwert zijn onderdeel van het project renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied. Bepaalde kritische onderdelen van de veerhavens in het Waddengebied zijn aan het einde van hun levensduur.

Er wordt tot begin 2025 gefaseerd gewerkt aan de veerhavens van Harlingen, Holwert, Lauwersoog, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Door de renovatie en onderhoud zorgt Rijkswaterstaat voor verbetering van de uitstraling en veiligheid van de veerhavens.