Hinder en maatregelen

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de hinder en maatregelen rondom het project Renovatie veerdam Holwert.

Hinder voor passagiers veerdienst Holwert - Ameland

De renovatie van de damwanden en asfalteringswerkzaamheden van toegangsweg De Grandyk zijn inmiddels afgerond. Sinds oktober 2022 werken we op het terrein bij de veerdam.

Deze werkzaamheden leveren hinder op voor gebruikers van de veerdienst Holwert - Ameland. Passagiers van de veerdienst naar Ameland adviseren we om niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de afvaart aanwezig te zijn. Voor reizigers van buslijn 166 en 600 van Arriva gelden geen beperkingen. Ook het parkeerterrein blijft gewoon bereikbaar.

Halverwege 2023 hebben de werkzaamheden aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties op de veerdam plaats gevonden. Eind 2023 is de gerenoveerde autobrug teruggeplaatst en is het opstelterrein voor auto’s opnieuw geasfalteerd en voorzien van belijning.

Momenteel vinden er terreinwerkzaamheden plaats. In het voetgangersgebied wordt nieuwe bestrating aangelegd en er zijn nieuwe hekwerken geplaatst. Voor de passagiers van de veerdienst Holwert - Ameland kan enige hinder optreden. We proberen deze hinder tot een minimum te beperken. Ons uitgangspunt is dat de veerdienst geen vertraging zal oplopen.

Hinder voor de scheepvaart

De werkzaamheden aan het terrein kunnen enige hinder veroorzaken voor de overige scheepvaart. De kapiteins van de verschillende schepen worden op tijd geïnformeerd over de werkzaamheden en er is onderling contact over het moment van aan- en afmeren.