Vuurtoren Westkapelle Laag

Waarom

  • Vuurtoren Westkapelle Laag heeft scheuren in de vloer en de wanden.
  • We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van de gietijzeren vuurtorens behouden.

Hoe

onderzoeken van oplossingen

Stand van zaken

De vuurtoren Westkapelle Laag heeft dezelfde bouw als vuurtoren Lange Jaap en vuurtoren Scheveningen. Ook in vuurtoren Westkapelle Laag is scheurvorming in de wanden en vloeren aanwezig. Deze scheuren zijn in kaart gebracht met een nulmeting. Momenteel is de vuurtoren na onderzoek en tijdelijke maatregelen weer opengesteld voor publiek.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft ingenieursbureau Movares in 2023 onderzoek gedaan naar de toekomst van 3 gietijzeren vuurtorens, waaronder de vuurtoren Westkapelle. Movares heeft naar verschillende scenario’s gekeken en beoordeeld op verschillende factoren. Dat zijn: behoud van de cultuurhistorische waarde, functie, constructie, veiligheid, duurzaamheid en kosten. Het scenario renoveren en stabiliseren voor vuurtoren de Lange Jaap wordt momenteel uitgewerkt. De maakbaarheid wordt nader onderzocht en uitgewerkt in verdere ontwerpfases. Zodra dit proces is afgerond, stelt Rijkswaterstaat een nota waarin een besluit van de minister wordt gevraagd.

Omdat de vuurtoren Westkapelle Laag dezelfde bouw heeft als vuurtoren de Lange Jaap, is gekozen voor een aanpak waarin ervaringen uit de ontwerpfase van de vuurtoren de Lange Jaap worden meegenomen naar de volgende 2 vuurtorens. Eerst zal daarom de ontwerpfase voor de vuurtoren in Huisduinen (de Lange Jaap) afgerond worden. Vervolgens wordt na besluitvorming van de minister gestart met de ontwerpfasen van de andere 2vuurtorens. De uitvoering vindt daardoor ook gefaseerd plaats.

Documenten

Op onze website Open Rijkswaterstaat kunt u het document Memo Tijdslijn Vuurtoren Lange Jaap bekijken.

Nieuws

Onderliggende pagina