Nieuwsbericht

Toekomst gietijzeren vuurtorens naar nieuwe fase

Gepubliceerd op: 21 december 2023, 10.48 uur

De toekomst van 3 gietijzeren vuurtorens, vuurtoren Lange Jaap, vuurtoren Westkapelle Laag en vuurtoren Scheveningen, gaat een nieuwe fase in. Na uitvoerig onderzoek naar de vuurtorens concludeert Ingenieursbureau Movares dat het scenario renoveren en stabiliseren het meest kansrijk is. Maar Movares geeft ook aan dat een voorbehoud op zijn plaats is bij dit scenario, omdat er nog risico’s zijn.

Movares heeft voor de toekomst van 3 gietijzeren vuurtorens naar verschillende scenario’s gekeken en deze beoordeeld op verschillende factoren. Dat zijn behoud van de cultuurhistorische waarde, functie, constructie, veiligheid, duurzaamheid en kosten.

In 2024 wordt het scenario van renoveren en stabiliseren verder onderzocht en wordt gewerkt aan voorlopige en definitieve ontwerpfasen.

Cultuurhistorische waarde en duurzaamheid

Het scenario renoveren en stabiliseren scoort het beste, en dan met name op het behoud van de cultuurhistorische waarde en duurzaamheid. De vuurtorens worden in dit scenario zoveel mogelijk origineel gehouden door de beschadigde constructie te repareren en waar nodig constructieve elementen toe te voegen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande materiaal. Dit scenario wordt verder uitgewerkt door te starten met het opstellen van een Voorlopig Ontwerp.

Voorlopig Ontwerp gietijzeren vuurtorens

Rijkswaterstaat wil in de ontwerpfase vervolgonderzoek doen naar de constructieve veiligheid in onderdelen van de vuurtoren die kwetsbaar zijn bij onder meer wind of temperatuurverschillen. Volgens Rijkswaterstaat is dit nog niet afdoende aangetoond. In 2024 wordt gewerkt aan voorlopige en definitieve ontwerpfasen en om zo snel mogelijk tot uitvoering te komen, zal aan het einde van het eerste kwartaal in 2024 een aanbesteding worden opgestart om een bouwteam te vormen. Als blijkt dat er kan worden gerenoveerd en gestabiliseerd, dan kunnen naar verwachting in 2025 de uitvoeringswerkzaamheden beginnen.

Gietijzeren vuurtorens

De 2 gietijzeren vuurtorens (Westkapelle en Scheveningen) zijn vergelijkbaar in de manier waarop ze zijn gebouwd en vertonen dezelfde problematiek als de Lange Jaap. Ook deze 2 vuurtorens worden op basis van de bevindingen in het komende traject voor behoud van de Lange Jaap aangepakt als blijkt dat renoveren en stabiliseren haalbaar is.

Kijk voor meer informatie op de pagina Gietijzeren vuurtorens. Op de projectpagina van de Lange Jaap vindt u ook alle afgeronde onderzoeken en rapporten.