Vuurtoren Scheveningen

Waarom

  • Vuurtoren Scheveningen heeft scheuren in de vloer en de wanden.
  • We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van vuurtoren Scheveningen behouden.

Hoe

onderzoeken van oplossingen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zorgen voor weinig tot geen hinder voor de omgeving. Als de werkzaamheden starten, vindt u op deze pagina meer informatie. Omwonenden worden via bewonersbrieven geïnformeerd over de werkzaamheden.

Scheurvorming vuurtoren Scheveningen

In 2019 is het Chroom 6 van de buitenkant van de vuurtoren Scheveningen geheel verwijderd en is deze vervolgens opnieuw geschilderd. 

De vuurtoren is vergelijkbaar met de vuurtoren Lange Jaap. Nadat de situatie in de Lange Jaap was ontstaan is tijdens inspectie met een drone vergelijkbare scheurvorming geconstateerd.

Net als bij de vuurtoren Westkapelle Laag en bij vuurtoren de Lange Jaap is er een nulmeting uitgevoerd waaruit blijkt dat er inderdaad een groot aantal scheuren in wanden en vloeren zitten. De constructieve veiligheid is niet in het geding, maar voor behoud is het nodig verdere achteruitgang te voorkomen.

Nieuws

Onderliggende pagina