Planning en aanpak

Rijkswaterstaat werkt samen met Movares aan de toekomst van gietijzeren vuurtorens. In deze samenwerking is het belangrijkste resultaat het behoud van de vuurtorens als het gaat om de cultuurhistorische waarden en de levensduur.

Als blijkt dat er kan worden gerenoveerd en gestabiliseerd, dan kunnen naar verwachting in 2025 de uitvoeringswerkzaamheden beginnen. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft namelijk op 20 december 2023 akkoord gegeven om in 2024 verder te werken aan voorlopige en definitieve ontwerpfasen. Deze fasen zijn nodig om het door Movares geadviseerde scenario van renoveren en stabiliseren nader te onderzoeken. Aan het einde van het eerste kwartaal in 2024 zal een aanbesteding worden opgestart om een bouwteam te vormen, die dit gaat uitvoeren.

Onderzoek Movares

Movares heeft de oplossingen per vuurtoren onderzocht en omschreven in scenario’s. Dat zijn scenario’s om te renoveren, slopen en nieuw te bouwen of slopen. We onderzochten dus ook sloop en nieuwbouw. Dat doen we alleen als renoveren echt niet meer mogelijk is. De nadruk ligt op behoud van de vuurtorens. Het scenario renoveren en stabiliseren scoort het beste. Dit wordt verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.

Voorlopig Ontwerp gietijzeren vuurtorens

Rijkswaterstaat wil in de ontwerpfase vervolgonderzoek doen naar de constructieve veiligheid in onderdelen van de vuurtoren die kwetsbaar zijn bij onder meer wind of temperatuurverschillen. Volgens Rijkswaterstaat is deze nog niet afdoende aangetoond. In 2024 wordt gewerkt aan voorlopige en definitieve ontwerpfasen en om zo snel mogelijk tot uitvoering te komen, zal aan het einde van het eerste kwartaal in 2024 een aanbesteding worden opgestart om een bouwteam te vormen.

Cultuurhistorische waarde en duurzaamheid

Het behoud van de cultuurhistorische waarde en duurzaamheid kwam het beste naar voren in het scenario renoveren en stabiliseren. De vuurtorens worden in dit scenario zoveel mogelijk origineel gehouden door de beschadigde constructie te repareren en waar nodig constructieve elementen toe te voegen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande materiaal.