Planning en aanpak

Planning en aanpak

Rijkswaterstaat is bezig met een verkenning naar de bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Bekijk hier de volledige planning van dit project.

Wanneer

1e kwartaal 2020

Start samenhangende MIRT-verkenning naar mogelijk oplossingen voor de bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw. Inclusief consultatie van de omgeving.

Zomer 2020

Selectie kansrijke alternatieven aan de hand van beoordelingskader. Deze worden voorgelegd aan de omgeving.

Najaar 2020

Voorkeursalternatieven voor de bruggen

Medio 2021

Voorkeursalternatieven worden voorgelegd aan de minister voor besluitvorming

2026 / 2027

Realisatie nieuwe oeververbindingen

Uitwerking plannen

Nadat het voorkeursalternatief is goedgekeurd door de minister volgt de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief gedetailleerd uitgewerkt en worden de juridische besluiten verleend. Ook organiseren we voor deze fase informatiebijeenkomsten voor de omgeving.