Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat startte in het najaar van 2019 een MIRT-verkenning naar de Friese bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Medio 2021 zijn de onderzoeken afgerond en wordt het voorkeursalternatief ter besluitvorming voorgelegd aan de minister.

Uniforme bruggen

De nieuwe bruggen moeten ervoor zorgen dat klasse Va-schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. Rijkswaterstaat wil de bruggen op eenzelfde manier bouwen. Daarmee willen we de bruggen technisch en in gebruik zoveel mogelijk gelijk maken. Dat maakt het onderhoud makkelijker en het werkt prettiger voor schippers.

Staande Mastroute

Rijkswaterstaat zorgt er voor dat de nieuwe bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw geschikt zijn voor schepen met staande masten (alle 3 de bruggen behoren tot de Staande Mastroute, BRTN/ Richtlijn vaarwegen 2017).

Van oplossingen naar realisatie

Tijdens de verkenning worden verschillende oplossingen voor de bruggen onderzocht. Deze oplossingen worden onderzocht op kansrijkheid en uiteindelijk wordt de best haalbare oplossing, het zogenaamde voorkeursalternatief, voorgelegd aan de minister ter besluitvorming.

Samen met de omgeving

Om te komen tot een voorkeursalternatief werkt Rijkswaterstaat intensief samen met betrokken overheden en de omgeving. Er wordt op verschillende thema’s onderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld natuur, ruimtelijke kwaliteit en archeologie. Na de keuze voor een bestuurlijk voorkeursalternatief start de planuitwerkingsfase en uiteindelijk de realisatiefase.