Werkzaamheden

A27: weekendafsluitingen maart 2024

Gepubliceerd op: 26 februari 2024, 14.03 uur

In 2024 voert aannemerscombinatie ALSÉÉN grootschalig onderhoud uit aan de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Hooipolder. Hiervoor zijn in 2024 meerdere weekendafsluitingen nodig.

In maart 2024 beginnen deze grootschalige onderhoudswerkzaamheden met 2 weekendafsluitingen tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder.

Wat gaan we doen?

Tijdens de weekendafsluiting asfalteren we delen van de snelweg opnieuw, brengen we nieuwe detectielussen aan en verbeteren we de belijning op de weg. Daarnaast vindt er klein onderhoud plaats.

We voeren deze werkzaamheden uit vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden, zodat de weg in goede conditie is en we zo min mogelijk extra verkeershinder veroorzaken tijdens de verbredingsperiode.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Afsluitingen en hinder A27

In maart is de A27 tussen knooppunt Gorinchem en Knooppunt Hooipolder 2 weekenden dicht, steeds in één richting.

Van vrijdag 15 maart 21.00 tot maandag 18 maart 2024 05.00 uur is de A27 richting Breda dicht tussen knooppunt Gorinchem en Knooppunt Hooipolder.

Het verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A15, A2 en A59 of via de A15, N3 en A16. Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322/N283 en N267 naar de A59. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Vanwege de veiligheid voor tegenoverliggend verkeer sluiten we tijdens dit weekend verschillende periodes ook de linker rijstrook van de A27 richting Utrecht af. Dit kan extra hinder opleveren voor weggebruikers. Deze afsluiting wordt aangegeven met rode kruizen boven de weg.

Van vrijdag 29 maart 21.00 tot maandag 1 april 2024 05.00 uur is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem.

Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59 en de A2 of via de A59, A16, N3 en A15. Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Vanwege de veiligheid voor tegenoverliggend verkeer sluiten we tijdens dit weekend verschillende periodes ook de linker rijstrook van de A27 richting Breda af. Dit kan extra hinder opleveren voor weggebruikers. Deze afsluiting wordt aangegeven met rode kruizen boven de weg.

Wegverbetering A27

De onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Tussen 2024 en 2031 verbetert Rijkswaterstaat de A27 Houten - Hooipolder met extra rijstroken en spitsstroken, de bouw van 3 nieuwe bruggen en de renovatie en uitbreiding van 1 brug.

Aannemerscombinatie De Groene Waarden voert de verbetering van het noordelijke gedeelte (Houten - Everdingen) uit. Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert de verbetering van het zuidelijke gedeelte (Everdingen - Hooipolder) uit. In 2024 starten de eerste werkzaamheden voor de verbetering van knooppunt Hooipolder.

Meer informatie werkzaamheden A27

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de projectpagina A27: verbetering traject Houten - Hooipolder of de website A27 Houten - Hooipolder.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.