Nieuwsbericht

Stand van zaken Tunnelrenovaties Zuid-Holland zomer 2023

Gepubliceerd op: 15 september 2023, 13.37 uur - Laatste update: 10 oktober 2023, 16.03 uur

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren in het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland 7 tunnels renoveren. De contractvoorbereiding voor de tunnel die Rijkswaterstaat als eerste gaat aanbesteden, de Noordtunnel, is in volle gang. In dit artikel leest u wat er afgelopen tijd is gebeurd en wat er komende maanden op de planning staat.

Voor renovatie van de Noordtunnel (A15), de Drechttunnel (A16) en de Beneluxtunnel (A4) is in het voorjaar van 2023 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu goedkeuring gegeven om de uitvoering verder voor te bereiden en een marktpartij te vinden voor de renovatie.

Voor deze tunnelrenovaties kan Rijkswaterstaat nu de contracten voorbereiden.

Aanbesteden volgens portfolioaanpak

Rijkswaterstaat gaat de tunnelrenovaties aanbesteden volgens een portfolioaanpak. Dat betekent aanbesteding van 1 tunnelrenovatie met de mogelijkheid om een tweede en derde tunnelrenovatie toe te voegen.

Patrick Pieters, contractmanager bij Rijkswaterstaat voor het eerste portfolio: ‘Zo kunnen we de beschikbare capaciteit en kennis bij zowel Rijkswaterstaat als bij de marktpartijen optimaal inzetten.’

‘Het is de bedoeling om na de renovatie van de Noordtunnel een herhalingsopdracht voor de Benelux- en Tweede Heinenoordtunnel te gunnen en bij de renovatie van de Drechttunnel een herhalingsopdracht voor de Sijtwendetunnel.’

Contractvoorbereiding Noordtunnel in volle gang

Patrick vervolgt: ‘Het voorbereiden en schrijven van het contract doen we samen met ingenieursbureau Tunnel Engineering Consultants (TEC), een combinatie van Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos.’

‘TEC is sinds eind 2022 aan boord voor langdurige samenwerking en staat samen met ons aan de lat voor contractvoorbereiding en het begeleiden van de uitvoering van de renovaties.’

In gesprek met de markt

‘De afgelopen tijd gingen we op verschillende momenten en manieren in gesprek met marktpartijen, zodat we in de uitvraag zo goed mogelijk aan kunnen sluiten op de kennis en kunde van potentiële aanbieders’, aldus Patrick.

Voorlopige planning

Rijkswaterstaat verwacht het contract voor de Noordtunnel halverwege 2024 op de markt te kunnen zetten. De start van de renovatie van de Noordtunnel staat vooralsnog gepland vanaf eind 2026.

Renovatie van de Drechttunnel staat op de planning voor 2028, de Beneluxtunnel in 2030. Hiervoor wordt de contractvoorbereiding respectievelijk in 2023 en 2025 opgestart.