Nieuwsbericht

Onderhoud langs Maximakanaal; 12 - 23 december 2022

Gepubliceerd op: 8 december 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:05

Onderhoudsbedrijf Van Doorn gaat onderhoud verrichten aan de rechter oever van het Maximakanaal (de kant van Rosmalen). Met de werkzaamheden worden boomvormers (jonge bomen) en bomen uit de oevers verwijderd. Dit is nodig om de functie van het kanaal te borgen.

Herbeplanting oever Maximakanaal

We verwijderen bomen die onder de herplantingsplicht vallen. Daarom plant onderhoudsbedrijf Van Doorn verschillende soorten nieuwe bomen. De herbeplanting vindt plaats in de dichtbije omgeving. De herbeplanting van de bomen moeten we uiterlijk 3 jaar na het verwijderen van de boomvormers uitvoeren.

Beverburchten

Dichtbij het Maximakanaal zitten een aantal beverburchten. Tijdens de werkzaamheden houden we rekening gehouden met de aanwezigheid van de bever door te werken volgens het ‘beverprotocol’. Zo nemen we maatregelen om gevolgen van de werkzaamheden op de bever te voorkomen.

Regulier onderhoud Zuid Nederland

De werkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat we in Zuid-Nederland laten uitvoeren aan oevers, rivieren en objecten zoals bruggen, stuwen en sluizen.

Onderhoud Vaarwegen Zuid-Nederland

We werken altijd aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. We doen er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.