Nieuwsbericht

Aanbesteding renovatie Krammersluizen van start

Gepubliceerd op: 10 oktober 2022 - Laatste update: 13 oktober 2022, 14:19

De Krammersluizen in de Philipsdam zijn na zo’n 35 jaar dienst toe aan een ingrijpende vernieuwing. We hebben de aanbesteding voor de renovatie van de sluizen gestart.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden via de aanbestedingswebsite TenderNed. De gunning van de opdracht wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2024.

De Krammersluizen

De Krammersluizen hebben met hun ligging in de Philipsdam een waterkerende functie. De sluizen bestaan uit 2 duwvaartsluizen voor de beroepsvaart en 2 jachtensluizen voor de pleziervaart. Naast het schutten van schepen, scheiden de sluizen het zoete water van het Volkerak-Zoommeer van het zoute Oosterscheldewater.

Behalve de 4 sluizen, bestaat het Krammersluizencomplex ook uit een beweegbare brug in de autoweg N257 en een aantal andere gebouwen, bekkens, riolen en wachtplaatsen. Een aantal civiele werken aan het complex wordt nu afgerond.

Bellenscherm en vismigratie

Eén van de onderdelen van de renovatie van het sluizencomplex is het creëren van een nieuw zoet-zoutscheidingssysteem. Beide duwvaartsluizen voor de beroepsvaart worden voorzien van een nieuw type bellenscherm. Deze scheidt zoet water van zout door een combinatie van lucht en stroming, met als resultaat een efficiënte zoet-zoutscheiding, kortere schuttijden en een flinke besparing op het energieverbruik.

Om vismigratie mogelijk te blijven houden, ook na installatie van het bellenscherm voor de zoet-zoutscheiding, worden kokers aangebracht in de sluis, waar de vissen door kunnen zwemmen. De veiligheid op het complex zal na renovatie weer voldoen aan de nieuwste richtlijnen en de sluizen worden op afstand bedienbaar.

Geluisterd naar de markt

Voorafgaand aan de aanbesteding hebben we de markt geraadpleegd in meerdere bijeenkomsten (marktconsultaties). Dit leidde tot aanpassingen van de projectaanpak. Ook zorgde het voor meer tijd om alle werkzaamheden in de sluiskolken uit te voeren, zodat deze weer klaar zijn voor gebruik.

Onderhoudsopgave Zeeland

We werken aan de vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Na de volledige renovatie is het Krammersluizencomplex weer toekomstbestendig en zorgen we ervoor dat de drukke vaarroute tussen Zeeland en de grote rivieren beschikbaar blijft.