Nieuwsbericht

Renovatie Heinenoordtunnel aanleiding voor naar voren halen structurele aanpassingen N217

Gepubliceerd op: 16 juni 2022, 10.48 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 14.03 uur

De Heinenoordtunnel in de A29 is een belangrijke verkeersader voor de Hoeksche Waard. Bij afsluitingen tijdens de renovatie, zal veel lokaal verkeer omrijden via de N217. Om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen, past provincie Zuid-Holland de N217 op een aantal plaatsen aan.

‘Verkeer van en naar de Hoeksche Waard dat nu via de Heinenoordtunnel in de A29 de Oude Maas oversteekt, rijdt tijdens afsluitingen van de tunnel veelal via de Kiltunnel’, vertelt Martin Andriessen, projectleider voor deze werkzaamheden bij provincie Zuid-Holland. 

‘De N217 is voor dat verkeer een logische keuze. Om de capaciteit van die weg te vergroten en de afwikkeling van het verkeer te verbeteren, pakken we de rotonde bij ’s-Gravendeel en de kruising met de Polderweg bij Mijnsheerenland aan. Deze plannen waren er al vanwege de verwachte groei van het verkeer, maar worden nu naar voren gehaald zodat we daar tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel ook profijt van hebben.’ 

‘Tijdens de werkzaamheden is de weg een aantal keer afgesloten in verband met het asfalteren’, vult Jan-Jaap Dieker aan. Hij is samen met Andriessen vanuit de provincie verantwoordelijk voor de aanpassingen van de N217.

‘We beperken de afsluitingen zo veel mogelijk. Informatie over geplande afsluitingen is te vinden op de website van provincie Zuid-Holland. Wanneer deze projecten gereed zijn, is de N217 voorbereid op de toekomstige groei.’

Van gewone naar turborotonde

Om extra verkeer te kunnen verwerken, wordt de rotonde bij ’s-Gravendeel een turborotonde. De rotonde krijgt 2 rijstroken, waardoor verkeer tijdens afsluitingen van de Heinenoordtunnel beter kan door rijden. De bushalte op de Maasdamseweg, vlak bij de rotonde, is dan buiten gebruik.

Dat heeft te maken met de veiligheid, legt Andriessen uit. ‘Die bushalte ligt erg dicht bij de rotonde. Dat is nu geen probleem, maar bij een dubbele rijstrook heb je te maken met andere veiligheidseisen. Daarom mag de bushalte niet gebruikt worden als vanaf de rotonde 2 rijstroken open zijn. Als de Heinenoordtunnel open is, zijn 2 rijstroken niet nodig en sluiten we een rijstrook af zodat de bushalte weer veilig gebruikt kan worden. In welke vorm dat het beste kan, zijn we nu aan het onderzoeken.’

Klaar voor de komende 15 jaar

Naast een turborotonde bij ’s-Gravendeel komen bij de kruising van de N217 met de Polderweg verkeerslichten. ‘Voor die verkeerslichten komen extra opstelstroken voor het afslaande verkeer’, vertelt Dieker. ‘Door deze ingrepen kan het verkeer beter doorrijden, omdat het verkeer richting de Polderweg niet op de doorgaande weg hoeft te wachten.'

'We hebben hierbij ook rekening gehouden met de verwachte drukte voor de komende 15 jaar. Met aandacht voor de verdere ontwikkeling van nabijgelegen industrieterreinen. De verkeerslichten en opstelstroken zijn niet alleen voor tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel, maar blijven ook daarna. Zo is de N217 klaar voor de toekomst.’

Verplaatsing beschermde diersoort

De werkzaamheden startten begin 2022 met de verplaatsing van de platte schijfhoren, een beschermde waterslak die in de bestaande watergang naast de Polderweg leeft. Dieker: ‘We hebben de oude watergang verplaatst en de ontstane ruimte gebruikt voor het verplaatsen van kabels en leidingen. De platte schijfhoren is zeldzaam, daarom moesten we met veel zorg met dit beestje omgaan.'

'Conform de Wet natuurbescherming en de daarbij afgegeven vergunning hebben we de platte schijfhoren verplaatst naar de nieuwe watergang. Dat moest voor het vroege voorjaar, omdat de slak dan eitjes legt.’

Graven met archeologische begeleiding

In april 2022 is op beide locaties gestart met het verleggen van kabels en leidingen: waterleidingen van Evides en kabels van onder andere KPN en Stedin. ‘Dit is een belangrijk onderdeel van het werk’, vertelt Andriessen. ‘De nieuwe wegdelen kunnen namelijk niet over de leidingen heen gelegd worden. Anders zou je in het geval van een reparatie of onderhoud aan de leidingen het hele wegdek moeten openbreken.'

'Het werk moet bovendien secuur gebeuren. We graven namelijk in zogeheten hoog archeologische gronden. Dat betekent dat de graafwerkzaamheden voor het verplaatsen van de watergang onder begeleiding van een archeoloog zijn uitgevoerd omdat de kans dat we archeologische vondsten tegenkomen aanwezig is. De aannemer moest gecontroleerd graven – laagje voor laagje – en de archeoloog kon op ieder moment besluiten om het werk stil te leggen.’

Race tegen de klok

Naar verwachting zijn medio juni 2022 alle kabels en leidingen verplaatst. De aanpassingen bij de Polderweg en de rotonde moeten eind 2022 gereed zijn. ‘Dat is een race tegen de klok’, vertelt Dieker daarover. 

‘Het is hard werken om alle deadlines te halen. Gelukkig zien alle belanghebbenden de noodzaak van deze projecten. Iedereen zet zich maximaal in om het werk voor de deadline gereed te hebben. Zodat we klaar zijn voor de afsluiting van de Heinenoordtunnel.’