Werkzaamheden

Plaatsen damwanden start werkzaamheden Julianakanaal

Gepubliceerd op: 31 mei 2022 - Laatste update: 9 januari 2023, 10:59

Op 1 juni 2022 start aannemer Van den Herik uit Sliedrecht met het plaatsen van damwanden in het Julianakanaal bij Berg aan de Maas. De damwanden vormen straks de bouwkuip waarbinnen gewerkt wordt aan de verbreding en verdieping van het Julianakanaal. Het kanaal wordt als onderdeel van de Maasroute geschikt gemaakt voor klasse Vb-schepen.

Over een lengte van circa 800 m worden tot eind juli 2022 damwanden geplaatst in het Julianakanaal. Vervolgens wordt er een periode gemonitord of de maatregelen voor veilige scheepvaart langs de bouwkuip functioneren. Als dat het geval blijkt te zijn, wordt de bouwkuip leeggepompt en kunnen de werkzaamheden in de bouwkuip starten.

Tijdens werkzaamheden vindt scheepvaartbegeleiding plaats. Omwonenden zijn op 17 mei 2022 tijdens een informatieavond geïnformeerd over de werkzaamheden.

Maasroute gereed voor klasse Vb-schepen

De werkzaamheden op het traject Berg-Obbicht maken onderdeel uit van het project Maasroute waarmee we de route toegankelijk maken voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf eind 2024 kunnen schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en met een diepgang van maximaal 3,5 m over de Maas en het Julianakanaal van en naar Belgi├ź en Duitsland varen.

Recentelijk werden in dit kader de werkzaamheden rond Haven Stein afgerond. Na afronding van de werkzaamheden in Berg zijn er werkzaamheden bij de Berghaven ter hoogte van Born. Daar worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd om de bodem van het kanaal te verdiepen en waar nodig wordt een nieuwe waterremmende laag aangebracht.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we alles om dat tot een minimum te beperken.